Tiền ảo: 5523
Sàn giao dịch: 369
Giá trị vốn hóa thị trường: 265.510.952.614 $ -2,8%
Lưu lượng 24 giờ: 55.717.002.376 $
Ưu thế:
BTC 67,8%
ETH 7,64%
XRP 4,36%