Tiền ảo: 5946
Sàn giao dịch: 387
Giá trị vốn hóa thị trường: 223.266.815.284 $ 0,2553%
Lưu lượng 24 giờ: 49.676.513.534 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,43%
XRP 5,73%