Tiền ảo: 5917
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.624.743.076 $ -0,31%
Lưu lượng 24 giờ: 50.917.037.596 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,68%
XRP 5,76%