Tiền ảo: 5215
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 289.430.320.068 $ 10%
Lưu lượng 24 giờ: 80.229.638.340 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,34%
XRP 4,78%