Tiền ảo: 5246
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 293.439.941.898 $ 1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 65.249.433.987 $
Ưu thế:
BTC 65,1%
ETH 8,33%
XRP 4,84%