Tiền ảo: 5466
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 267.784.118.538 $ -1,5%
Lưu lượng 24 giờ: 54.634.611.995 $
Ưu thế:
BTC 68,3%
ETH 7,48%
XRP 4,25%