Tiền ảo: 5955
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 205.107.612.934 $ -6,4%
Lưu lượng 24 giờ: 49.007.282.414 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,55%
XRP 5,76%