Tiền ảo: 5483
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 281.863.342.652 $ 2,5%
Lưu lượng 24 giờ: 56.492.357.799 $
Ưu thế:
BTC 68,5%
ETH 7,62%
XRP 4,24%