Tiền ảo: 5740
Sàn giao dịch: 378
Giá trị vốn hóa thị trường: 260.807.327.490 $ -1,4%
Lưu lượng 24 giờ: 38.964.428.281 $
Ưu thế:
BTC 67,5%
ETH 8,61%
XRP 4,66%