Tiền ảo: 5941
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 223.210.472.979 $ 0,1531%
Lưu lượng 24 giờ: 48.167.764.563 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,44%
XRP 5,65%