Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.433.927.276 $ -0,040%
Lưu lượng 24 giờ: 44.652.550.753 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,56%
XRP 5,81%