Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 192.881.997.564 $ -1,8%
Lưu lượng 24 giờ: 38.688.517.666 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,03%
XRP 4,87%