Tiền ảo: 6279
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 196.046.154.054 $ -1,8%
Lưu lượng 24 giờ: 38.081.948.078 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 8,07%
XRP 4,89%