Tiền ảo: 5487
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 280.482.899.204 $ -1,5%
Lưu lượng 24 giờ: 54.839.305.227 $
Ưu thế:
BTC 68,8%
ETH 7,53%
XRP 4,20%