Tiền ảo: 5944
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 223.896.019.033 $ 0,2836%
Lưu lượng 24 giờ: 49.099.571.892 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,46%
XRP 5,76%