Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.454.026.321 $ -1,2%
Lưu lượng 24 giờ: 50.932.949.724 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,65%
XRP 5,83%