Tiền ảo: 5877
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 226.858.145.188 $ 1,4%
Lưu lượng 24 giờ: 48.501.616.191 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,89%
XRP 5,59%