Tiền ảo: 4988
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.686.036.436 $ 0,12%
Lưu lượng 24 giờ: 52.634.716.621 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 9,89%
XRP 6,32%