Tiền ảo: 5014
Sàn giao dịch: 349
Giá trị vốn hóa thị trường: 339.697.421.370 $ 3,5%
Lưu lượng 24 giờ: 68.431.364.983 $
Ưu thế:
BTC 60,1%
ETH 9,78%
XRP 5,86%