Tiền ảo: 5699
Sàn giao dịch: 372
Giá trị vốn hóa thị trường: 266.105.415.108 $ -0,24%
Lưu lượng 24 giờ: 41.677.295.163 $
Ưu thế:
BTC 68,7%
ETH 8,05%
XRP 4,31%