Tiền ảo: 5031
Sàn giao dịch: 350
Giá trị vốn hóa thị trường: 334.603.252.822 $ -8,4%
Lưu lượng 24 giờ: 106.695.006.580 $
Ưu thế:
BTC 62,6%
ETH 9,70%
XRP 5,35%