Tiền ảo: 5874
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 225.342.465.501 $ 0,38%
Lưu lượng 24 giờ: 47.572.371.126 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,79%
XRP 5,52%