Tiền ảo: 5194
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 263.062.473.679 $ 1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 78.324.731.625 $
Ưu thế:
BTC 65,3%
ETH 8,52%
XRP 5,05%