Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 287.779.855.713 $ 5,0%
Lưu lượng 24 giờ: 68.947.046.627 $
Ưu thế:
BTC 57,2%
ETH 10,2%
XRP 6,20%