Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.521.960.759 $ -2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 51.092.032.492 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,60%
XRP 5,81%