Tiền ảo: 5179
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 281.393.249.288 $ 1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 71.882.671.048 $
Ưu thế:
BTC 66,4%
ETH 8,30%
XRP 4,67%