Tiền ảo: 5736
Sàn giao dịch: 377
Giá trị vốn hóa thị trường: 265.405.642.776 $ -0,43%
Lưu lượng 24 giờ: 38.358.182.563 $
Ưu thế:
BTC 67,9%
ETH 8,54%
XRP 4,50%