Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.863.481.792 $ 1,5%
Lưu lượng 24 giờ: 45.634.492.353 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,65%
XRP 5,88%