Tiền ảo: 5880
Sàn giao dịch: 389
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.987.227.488 $ -2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 49.705.569.871 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,76%
XRP 5,63%