Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.047.925.413 $ 2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 39.588.741.321 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,92%
XRP 4,78%