Tiền ảo: 5492
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 264.611.590.965 $ -5,5%
Lưu lượng 24 giờ: 59.604.072.447 $
Ưu thế:
BTC 68,3%
ETH 7,52%
XRP 4,33%