Tiền ảo: 5736
Sàn giao dịch: 377
Giá trị vốn hóa thị trường: 265.447.434.810 $ -1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 37.575.502.223 $
Ưu thế:
BTC 67,7%
ETH 8,57%
XRP 4,55%