Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 223.267.129.890 $ 2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 48.648.727.666 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,53%
XRP 5,65%