Tiền ảo: 5511
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 270.461.262.771 $ 2,3%
Lưu lượng 24 giờ: 53.074.990.796 $
Ưu thế:
BTC 67,9%
ETH 7,67%
XRP 4,36%