Tiền ảo: 4977
Sàn giao dịch: 344
Giá trị vốn hóa thị trường: 283.256.087.084 $ -1,8%
Lưu lượng 24 giờ: 66.798.473.319 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 9,96%
XRP 6,42%