Tiền ảo: 5240
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 290.469.043.375 $ 0,46%
Lưu lượng 24 giờ: 65.011.047.233 $
Ưu thế:
BTC 65,1%
ETH 8,31%
XRP 4,86%