dprating  (RATING)
DPRating (RATING)
$0.00012900 3.5%
0.00000036 ETH 3.5%
38 شخص أعجبهم هذا
القيمة السوقية
$567,501
حجم التداول على مدار 24 ساعة
$9,039.99
24 ساعة منخفضة / 24 ساعة عالية
$0.00012376 / $0.00012959
المعروض المتداول
4,400,468,316 / 10,000,000,000
RATING
USD

DPRating BHD (بيانات تاريخية)

التاريخ Market Cap Volume فتح غلق
2020-09-30 BD213,272 BD3,303.21 BD0.00004836 N/A
2020-09-29 BD207,673 BD5,460.26 BD0.00004728 BD0.00004836
2020-09-28 BD209,970 BD3,604.59 BD0.00004748 BD0.00004728
2020-09-27 BD207,801 BD2,217.16 BD0.00004777 BD0.00004748
2020-09-26 BD206,372 BD3,418.78 BD0.00004656 BD0.00004777
2020-09-25 BD208,759 BD5,837.41 BD0.00004691 BD0.00004656
2020-09-24 BD199,278 BD4,175.29 BD0.00004445 BD0.00004691
2020-09-23 BD205,723 BD2,736.55 BD0.00004580 BD0.00004445
2020-09-22 BD193,393 BD8,468.91 BD0.00004435 BD0.00004580
2020-09-21 BD202,500 BD3,041.67 BD0.00004631 BD0.00004435
2020-09-20 BD208,530 BD2,871.07 BD0.00004739 BD0.00004631
2020-09-19 BD201,848 BD3,260.69 BD0.00004633 BD0.00004739
2020-09-18 BD198,433 BD3,160.86 BD0.00004565 BD0.00004633
2020-09-17 BD198,618 BD2,424.53 BD0.00004597 BD0.00004565
2020-09-16 BD196,309 BD2,672.92 BD0.00004472 BD0.00004597
2020-09-15 BD221,106 BD3,531.80 BD0.00005041 BD0.00004472
2020-09-14 BD222,706 BD4,460.68 BD0.00005109 BD0.00005041
2020-09-13 BD237,472 BD2,752.09 BD0.00005314 BD0.00005109
2020-09-12 BD251,768 BD2,873.32 BD0.00005575 BD0.00005314
2020-09-11 BD249,107 BD3,512.64 BD0.00005515 BD0.00005575
2020-09-10 BD237,647 BD2,473.60 BD0.00005527 BD0.00005515
2020-09-09 BD235,380 BD4,537.56 BD0.00005358 BD0.00005527
2020-09-08 BD233,465 BD3,471.93 BD0.00005234 BD0.00005358
2020-09-07 BD219,910 BD3,907.09 BD0.00005062 BD0.00005234
2020-09-06 BD226,511 BD8,116.78 BD0.00005129 BD0.00005062
2020-09-05 BD246,994 BD5,434.27 BD0.00005569 BD0.00005129
2020-09-04 BD247,125 BD9,114.19 BD0.00005958 BD0.00005569
2020-09-03 BD284,306 BD9,552.27 BD0.00006469 BD0.00005958
2020-09-02 BD289,235 BD10,072.64 BD0.00006504 BD0.00006469
2020-09-01 BD316,697 BD13,062.74 BD0.00007219 BD0.00006504
2020-08-31 BD273,177 BD7,142.28 BD0.00006229 BD0.00007219
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko لنظام التشغيل iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko للأجهزة التي تعمل بنظام Android