exosis  (EXO)
Exosis (EXO)
$0.06642413 -3.4%
0.00000606 BTC -3.4%
93 شخص أعجبهم هذا
القيمة السوقية
$40,664
حجم التداول على مدار 24 ساعة
$1,307.14
24 ساعة منخفضة / 24 ساعة عالية
$0.04682113 / $0.07383348
المعروض المتداول
612,459 / 21,000,000
EXO
USD

Exosis EOS (بيانات تاريخية)

التاريخ Market Cap Volume فتح غلق
2020-08-06 EOS14,559 EOS506.351 EOS0.02554552 N/A
2020-08-05 EOS14,216 EOS157.999 EOS0.02226685 EOS0.02554552
2020-08-04 EOS13,635 EOS501.836 EOS0.02314664 EOS0.02226685
2020-08-03 EOS14,023 EOS416.690 EOS0.02383681 EOS0.02314664
2020-08-02 EOS13,578 EOS299.783 EOS0.02255044 EOS0.02383681
2020-08-01 EOS15,046 EOS304.242 EOS0.02445351 EOS0.02255044
2020-07-31 EOS15,076 EOS740.756 EOS0.02577693 EOS0.02445351
2020-07-30 EOS15,130 EOS368.796 EOS0.02586097 EOS0.02577693
2020-07-29 EOS13,815 EOS318.731 EOS0.02357007 EOS0.02586097
2020-07-28 EOS16,468 EOS388.203 EOS0.02818181 EOS0.02357007
2020-07-27 EOS15,500 EOS472.183 EOS0.02658814 EOS0.02818181
2020-07-26 EOS15,043 EOS293.125 EOS0.02579970 EOS0.02658814
2020-07-25 EOS16,656 EOS436.224 EOS0.02860660 EOS0.02579970
2020-07-24 EOS14,695 EOS669.873 EOS0.02486608 EOS0.02860660
2020-07-23 EOS14,900 EOS414.005 EOS0.02558514 EOS0.02486608
2020-07-22 EOS17,588 EOS378.706 EOS0.03017819 EOS0.02558514
2020-07-21 EOS14,455 EOS240.434 EOS0.02384159 EOS0.03017819
2020-07-20 EOS14,149 EOS745.591 EOS0.02436501 EOS0.02384159
2020-07-19 EOS14,934 EOS501.827 EOS0.02604489 EOS0.02436501
2020-07-18 EOS14,424 EOS977.122 EOS0.02496482 EOS0.02604489
2020-07-17 EOS14,706 EOS138.183 EOS0.02550113 EOS0.02496482
2020-07-16 EOS14,739 EOS639.516 EOS0.02541280 EOS0.02550113
2020-07-15 EOS13,801 EOS509.105 EOS0.02395205 EOS0.02541280
2020-07-14 EOS15,011 EOS702.577 EOS0.02581445 EOS0.02395205
2020-07-13 EOS16,008 EOS621.944 EOS0.02773896 EOS0.02581445
2020-07-12 EOS15,823 EOS368.625 EOS0.02744525 EOS0.02773896
2020-07-11 EOS16,165 EOS396.399 EOS0.02808283 EOS0.02744525
2020-07-10 EOS15,369 EOS169.032 EOS0.02668727 EOS0.02808283
2020-07-09 EOS15,878 EOS646.941 EOS0.02906584 EOS0.02668727
2020-07-08 EOS14,659 EOS626.401 EOS0.02551150 EOS0.02906584
2020-07-07 EOS13,038 EOS580.757 EOS0.02270889 EOS0.02551150
2020-07-06 EOS14,195 EOS572.934 EOS0.02422219 EOS0.02270889
2020-07-05 EOS14,189 EOS628.855 EOS0.02474754 EOS0.02422219
2020-07-04 EOS14,164 EOS389.756 EOS0.02475162 EOS0.02474754
2020-07-03 EOS14,500 EOS688.193 EOS0.02534373 EOS0.02475162
2020-07-02 EOS14,054 EOS534.946 EOS0.02461767 EOS0.02534373
2020-07-01 EOS14,584 EOS629.356 EOS0.02553809 EOS0.02461767
2020-06-30 EOS14,870 EOS615.660 EOS0.02610445 EOS0.02553809
2020-06-29 EOS14,575 EOS328.125 EOS0.02559217 EOS0.02610445
2020-06-28 EOS14,950 EOS402.693 EOS0.02615235 EOS0.02559217
2020-06-27 EOS14,152 EOS391.270 EOS0.02486557 EOS0.02615235
2020-06-26 EOS14,506 EOS361.728 EOS0.02553069 EOS0.02486557
2020-06-25 EOS15,535 EOS681.681 EOS0.02736328 EOS0.02553069
2020-06-24 EOS15,146 EOS995.684 EOS0.02671039 EOS0.02736328
2020-06-23 EOS14,069 EOS975.994 EOS0.02480646 EOS0.02671039
2020-06-22 EOS13,995 EOS545.660 EOS0.02490746 EOS0.02480646
2020-06-21 EOS14,871 EOS557.721 EOS0.02610951 EOS0.02490746
2020-06-20 EOS14,374 EOS188.754 EOS0.02543246 EOS0.02610951
2020-06-19 EOS14,027 EOS381.290 EOS0.02483583 EOS0.02543246
2020-06-18 EOS14,496 EOS421.258 EOS0.02571290 EOS0.02483583
2020-06-17 EOS14,188 EOS382.878 EOS0.02513545 EOS0.02571290
2020-06-16 EOS15,550 EOS375.026 EOS0.02760656 EOS0.02513545
2020-06-15 EOS14,636 EOS415.833 EOS0.02668778 EOS0.02760656
2020-06-14 EOS15,660 EOS26.414957 EOS0.02414431 EOS0.02668778
2020-06-13 EOS15,981 EOS414.149 EOS0.02845557 EOS0.02414431
2020-06-12 EOS16,507 EOS589.423 EOS0.02925655 EOS0.02845557
2020-06-11 EOS14,986 EOS416.127 EOS0.02670681 EOS0.02925655
2020-06-10 EOS14,506 EOS540.041 EOS0.02598712 EOS0.02670681
2020-06-09 EOS14,203 EOS630.259 EOS0.02543309 EOS0.02598712
2020-06-08 EOS13,622 EOS496.211 EOS0.02447130 EOS0.02543309
2020-06-07 EOS12,996 EOS755.908 EOS0.02327691 EOS0.02447130
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko لنظام التشغيل iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko للأجهزة التي تعمل بنظام Android