Rank #587
litentry  (LIT)
Litentry (LIT)
$1.48 -5.5%
0.00004116 BTC -7.7%
0.00062117 ETH -3.4%
28,738 شخص أعجبهم هذا
$1.39
نطاق 24 ساعة
$1.58
القيمة السوقية $45,906,905
حجم التداول على مدار 24 ساعة $10,512,183
المعروض المتداول 31,014,048
إجمالي المعروض 100,000,000
عرض المعلومات
إخفاء المعلومات

Litentry BTC (بيانات تاريخية)

التاريخ القيمة السوقية الحجم فتح غلق
2022-01-25 BTC1,295 BTC295.368 BTC0.00004175 N/A
2022-01-24 BTC1,428 BTC234.439 BTC0.00004619 BTC0.00004175
2022-01-23 BTC1,459 BTC367.521 BTC0.00004717 BTC0.00004619
2022-01-22 BTC1,615 BTC304.009 BTC0.00005206 BTC0.00004717
2022-01-21 BTC1,689 BTC104.087 BTC0.00005434 BTC0.00005206
2022-01-20 BTC1,729 BTC106.898 BTC0.00005583 BTC0.00005434
2022-01-19 BTC1,786 BTC74.408 BTC0.00005757 BTC0.00005583
2022-01-18 BTC1,814 BTC160.205 BTC0.00005867 BTC0.00005757
2022-01-17 BTC1,916 BTC93.784 BTC0.00006180 BTC0.00005867
2022-01-16 BTC1,928 BTC115.957 BTC0.00006218 BTC0.00006180
2022-01-15 BTC1,847 BTC155.557 BTC0.00005972 BTC0.00006218
2022-01-14 BTC1,893 BTC223.561 BTC0.00006104 BTC0.00005972
2022-01-13 BTC1,863 BTC164.325 BTC0.00006008 BTC0.00006104
2022-01-12 BTC1,749 BTC161.205 BTC0.00005640 BTC0.00006008
2022-01-11 BTC1,705 BTC324.127 BTC0.00005495 BTC0.00005640
2022-01-10 BTC1,831 BTC88.078 BTC0.00005903 BTC0.00005495
2022-01-09 BTC1,818 BTC159.720 BTC0.00005853 BTC0.00005903
2022-01-08 BTC1,923 BTC195.881 BTC0.00006208 BTC0.00005853
2022-01-07 BTC2,008 BTC154.716 BTC0.00006473 BTC0.00006208
2022-01-06 BTC2,061 BTC263.409 BTC0.00006630 BTC0.00006473
2022-01-05 BTC2,095 BTC170.601 BTC0.00006735 BTC0.00006630
2022-01-04 BTC2,068 BTC138.288 BTC0.00006669 BTC0.00006735
2022-01-03 BTC2,089 BTC111.825 BTC0.00006726 BTC0.00006669
2022-01-02 BTC2,030 BTC127.558 BTC0.00006551 BTC0.00006726
2022-01-01 BTC1,983 BTC134.185 BTC0.00006394 BTC0.00006551
2021-12-31 BTC1,935 BTC136.973 BTC0.00006233 BTC0.00006394
2021-12-30 BTC1,955 BTC291.050 BTC0.00006306 BTC0.00006233
2021-12-29 BTC2,031 BTC236.364 BTC0.00006472 BTC0.00006306
2021-12-28 BTC2,035 BTC178.287 BTC0.00006565 BTC0.00006472
2021-12-27 BTC2,070 BTC262.404 BTC0.00006675 BTC0.00006565
2021-12-26 BTC2,070 BTC493.746 BTC0.00006671 BTC0.00006675
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko لنظام التشغيل iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko للأجهزة التي تعمل بنظام Android