Coingecko tiny
whitecoin logo (small)
XWC
₩148.2407