bitalgo  (ALG)
Bitalgo (ALG)
$0.019984612050 -0.5%
0.00000062 BTC 5.0%
70人がいいねしています
時価総額
?
24H取引高
$74.48
24H最安値 / 24H最高値
$0.019900846373 / $0.030093905628
循環供給量
? / 25,000,000

Bitalgo BITS (過去のデータ)

日時 時価総額 取引高 始値 終値
2021-06-21 0.000000000000μBTC 4,909.24μBTC 0.868485μBTC N/A
2021-06-20 0.000000000000μBTC 357.04μBTC 0.281586μBTC 0.868485μBTC
2021-06-19 0.000000000000μBTC 1,104.27μBTC 0.561799μBTC 0.281586μBTC
2021-06-18 0.000000000000μBTC 2,240.97μBTC 0.530807μBTC 0.561799μBTC
2021-06-17 0.000000000000μBTC 1,375.49μBTC 0.778479μBTC 0.530807μBTC
2021-06-16 0.000000000000μBTC 5,561.19μBTC 0.993964μBTC 0.778479μBTC
2021-06-15 0.000000000000μBTC 1,405.98μBTC 0.756149μBTC 0.993964μBTC
2021-06-14 0.000000000000μBTC 1,025.91μBTC 1.13μBTC 0.756149μBTC
2021-06-13 0.000000000000μBTC 200.85μBTC 0.551207μBTC 1.13μBTC
2021-06-12 0.000000000000μBTC 200.85μBTC 0.551207μBTC 0.551207μBTC
2021-06-11 0.000000000000μBTC 1,454.86μBTC 0.548175μBTC 0.551207μBTC
2021-06-10 0.000000000000μBTC 1,454.86μBTC 0.548175μBTC 0.548175μBTC
2021-06-09 0.000000000000μBTC 3,487.35μBTC 0.595041μBTC 0.548175μBTC
2021-06-08 0.000000000000μBTC 5,170.12μBTC 1.12μBTC 0.595041μBTC
2021-06-07 0.000000000000μBTC 5,425.54μBTC 0.837553μBTC 1.12μBTC
2021-06-06 0.000000000000μBTC 183.44μBTC 0.797935μBTC 0.837553μBTC
2021-06-05 0.000000000000μBTC 497.30μBTC 0.821168μBTC 0.797935μBTC
2021-06-04 0.000000000000μBTC 554.62μBTC 0.771514μBTC 0.821168μBTC
2021-06-03 0.000000000000μBTC 6,465.10μBTC 1.06μBTC 0.771514μBTC
2021-06-02 0.000000000000μBTC 7,805.71μBTC 0.824176μBTC 1.06μBTC
2021-06-01 0.000000000000μBTC 21,669μBTC 1.35μBTC 0.824176μBTC
2021-05-31 0.000000000000μBTC 3,201.22μBTC 1.12μBTC 1.35μBTC
2021-05-30 0.000000000000μBTC 1,070.90μBTC 0.873924μBTC 1.12μBTC
2021-05-29 0.000000000000μBTC 2,605.04μBTC 1.14μBTC 0.873924μBTC
2021-05-28 0.000000000000μBTC 9,702.12μBTC 1.04μBTC 1.14μBTC
2021-05-27 0.000000000000μBTC 3,546.64μBTC 1.29μBTC 1.04μBTC
2021-05-26 0.000000000000μBTC 5,237.27μBTC 1.05μBTC 1.29μBTC
2021-05-25 0.000000000000μBTC 4,738.49μBTC 1.04μBTC 1.05μBTC
2021-05-24 0.000000000000μBTC 5,738.11μBTC 1.48μBTC 1.04μBTC
2021-05-23 0.000000000000μBTC 7,634.50μBTC 1.59μBTC 1.48μBTC
2021-05-22 0.000000000000μBTC 3,395.61μBTC 1.63μBTC 1.59μBTC
coingecko (thumbnail mini)
iOS用CoinGecko
coingecko (thumbnail mini)
Android用CoinGecko