Rank #1435
627人がいいねしています
ycash  (YEC)
Ycash (YEC)
$0.614517 16.0%
0.00001072 BTC 9.6%
627人がいいねしています
$0.527699
24時間範囲
$0.634076
時価総額 $7,392,061
24H取引高 $1,064.43
循環供給量 11,839,175
総供給量 21,000,000
情報を表示
情報を隠す

Ycash DKK (過去のデータ)

日時 時価総額 取引高 始値 終値
2021-11-29 47,387,848kr. 10,017.26kr. 4.00kr. N/A
2021-11-28 41,594,739kr. 4,956.89kr. 3.51kr. 4.00kr.
2021-11-27 41,158,220kr. 7,495.41kr. 3.48kr. 3.51kr.
2021-11-26 46,875,085kr. 5,374.36kr. 3.95kr. 3.48kr.
2021-11-25 46,832,099kr. 8,487.90kr. 3.96kr. 3.95kr.
2021-11-24 46,069,898kr. 12,425.56kr. 3.91kr. 3.96kr.
2021-11-23 45,215,652kr. 8,640.25kr. 3.83kr. 3.91kr.
2021-11-22 54,068,814kr. 7,404.02kr. 4.57kr. 3.83kr.
2021-11-21 50,853,638kr. 18,818.26kr. 4.31kr. 4.57kr.
2021-11-20 47,158,285kr. 15,773.11kr. 4.00kr. 4.31kr.
2021-11-19 41,721,748kr. 8,624.31kr. 3.54kr. 4.00kr.
2021-11-18 48,960,963kr. 16,133.78kr. 4.17kr. 3.54kr.
2021-11-17 54,700,307kr. 18,052.66kr. 4.63kr. 4.17kr.
2021-11-16 41,271,740kr. 9,045.23kr. 3.50kr. 4.63kr.
2021-11-15 53,522,061kr. 17,776.71kr. 4.97kr. 3.50kr.
2021-11-14 60,349,762kr. 25,164kr. 5.13kr. 4.97kr.
2021-11-13 58,768,186kr. 65,107kr. 5.00kr. 5.13kr.
2021-11-12 64,029,745kr. 73,986kr. 5.43kr. 5.00kr.
2021-11-11 41,777,936kr. 12,872.18kr. 3.54kr. 5.43kr.
2021-11-10 52,261,598kr. 33,980kr. 4.43kr. 3.54kr.
2021-11-09 45,247,764kr. 8,789.19kr. 3.91kr. 4.43kr.
2021-11-08 42,709,427kr. 0.000000000000kr. 3.63kr. 3.91kr.
2021-11-07 42,448,334kr. 15,980.55kr. 3.61kr. 3.63kr.
2021-11-06 40,540,168kr. 0.000000000000kr. 3.45kr. 3.61kr.
2021-11-05 42,806,558kr. 18,659.92kr. 3.55kr. 3.45kr.
2021-11-04 38,355,018kr. 15,643.24kr. 3.27kr. 3.55kr.
2021-11-03 38,834,762kr. 14,913.25kr. 3.31kr. 3.27kr.
2021-11-02 36,267,427kr. 15,520.19kr. 3.09kr. 3.31kr.
2021-11-01 38,539,261kr. 11,348.92kr. 3.28kr. 3.09kr.
2021-10-31 40,853,054kr. 32,638kr. 3.48kr. 3.28kr.
2021-10-30 37,167,396kr. 6,846.88kr. 3.17kr. 3.48kr.
coingecko (thumbnail mini)
iOS用CoinGecko
coingecko (thumbnail mini)
Android用CoinGecko