Delta Exchange exchange

Delta Exchange

Centralized

ปริมาณการเทรด 24 ชม.
สถานะคงค้าง 24 ชม.
69
คู่

บิตคอยน์ (Perpetual)

สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา อัตราเงินทุน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. เทรดล่าสุด
BTCUSD 18,620.50 $ 2.1% 18612.61 USD -0.042% 0.1% 0.010% - 20,197,629.00 $ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
BTCUSDT 18,653.04 $ 3.5% 18659.26 USDT -0.023% 0.1% 0.010% - 13,055,389.92 $ เมื่อไม่นานมานี้

บิตคอยน์ (Futures)

สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. เทรดล่าสุด
BTCUSD_25DEC 18,848.50 $ 3.6% 18710.01 USD -0.735% 0.19% - - 517,673.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
BTCUSD_26MAR 19,019.50 $ 1.8% 18470.15 USD -2.888% 0.11% - - 440,280.00 $ ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

Ethereum (Perpetual)

สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา อัตราเงินทุน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. เทรดล่าสุด
ETHUSDT 596.14 $ 8.2% 594.97 USDT -0.232% 0.12% 0.032% - 1,020,984.92 $ เมื่อไม่นานมานี้
ETHBTC 592.90 $ 4.3% 0.03 BTC +0.004% 0.1% 0.010% - 605,861.67 $ เมื่อไม่นานมานี้

Ethereum (Futures)

สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. เทรดล่าสุด
ETHUSDT_25DEC 583.67 $ 5.3% 577.46 USDT -1.034% 0.11% - - 344,051.72 $ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

อื่นๆ (Perpetual)

สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา อัตราเงินทุน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. เทรดล่าสุด
LINKUSDT 13.99 $ 6.5% 13.99 USDT -0.045% 0.11% 0.131% - 1,664,051.43 $ เมื่อไม่นานมานี้
XRPUSDT 0.62 $ -1.1% 0.62 USDT +0.060% 0.12% 0.123% - 1,230,825.38 $ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
LTCUSDT 79.45 $ 5.1% 79.49 USDT +0.006% 0.11% 0.010% - 1,068,476.67 $ เมื่อไม่นานมานี้
LINKBTC 13.73 $ 1.4% 0.00074116 BTC +0.019% 0.14% 0.010% - 521,850.95 $ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ATOMUSDT 5.46 $ 0.2% 5.47 USDT +0.028% 0.12% 0.010% - 491,355.25 $ เมื่อไม่นานมานี้
UNIUSDT 3.71 $ 7.8% 3.72 USDT +0.031% 0.12% 0.010% - 450,594.39 $ เมื่อไม่นานมานี้
WAVESBTC 7.02 $ 2.7% 0.0003781 BTC +0.292% 0.21% 0.010% - 382,977.12 $ เมื่อไม่นานมานี้
BNBUSDT 30.38 $ 2.9% 30.38 USDT -0.077% 0.11% 0.030% - 332,581.70 $ เมื่อไม่นานมานี้
BNBBTC 30.32 $ -0.6% 0.001627 BTC -0.043% 0.14% 0.010% - 289,439.39 $ เมื่อไม่นานมานี้
XRPBTC 0.61 $ -2.9% 0.0000333 BTC +0.286% 0.13% 0.010% - 284,340.41 $ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ATOMBTC 5.36 $ -3.5% 0.0002915 BTC +0.137% 0.14% 0.010% - 282,105.05 $ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
KNCBTC 1.03 $ -2.4% 0.00005518 BTC -0.018% 0.18% 0.010% - 256,220.50 $ เมื่อไม่นานมานี้
TRXUSDT 0.03 $ -1.0% 0.03 USDT -0.155% 0.13% 0.035% - 241,767.75 $ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
SNXUSDT 4.75 $ 11.3% 4.77 USDT +0.021% 0.1% -0.031% - 225,410.43 $ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
XAUTUSDT 1,781.03 $ -0.8% 1785.8 USDT -0.006% 0.63% -0.006% - 218,617.62 $ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
YFIBTC 26,317.29 $ 7.5% 1.42 BTC +0.166% 0.13% 0.010% - 208,669.82 $ เมื่อไม่นานมานี้
MATICBTC 0.02 $ -1.0% 0.00000102 BTC +0.990% 0.98% 0.055% - 182,606.99 $ เมื่อไม่นานมานี้
XLMBTC 0.20 $ -2.3% 0.00001063 BTC -0.094% 0.19% 0.027% - 176,477.35 $ เมื่อไม่นานมานี้
DOTUSDT 5.24 $ 4.2% 5.26 USDT +0.133% 0.12% 0.010% - 171,236.31 $ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
XTZBTC 2.37 $ -0.8% 0.00012834 BTC +0.187% 0.16% 0.026% - 150,993.07 $ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ENJBTC 0.14 $ -3.3% 0.00000765 BTC 0.000% 0.26% 0.010% - 143,564.72 $ เมื่อไม่นานมานี้
SNXBTC 4.78 $ 9.1% 0.0002575 BTC -0.116% 0.12% 0.010% - 140,777.76 $ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
BALUSDT 14.45 $ 3.6% 14.51 USDT +0.131% 0.14% 0.010% - 102,334.29 $ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ALGOUSDT 0.32 $ 0.8% 0.32 USDT -0.218% 0.19% 0.053% - 101,700.78 $ เมื่อไม่นานมานี้
RVNBTC 0.01 $ -5.0% 0.00000076 BTC 0.000% 1.3% 0.010% - 95,617.58 $ เมื่อไม่นานมานี้
LSKBTC 1.27 $ -5.5% 0.0000687 BTC -0.435% 0.72% 0.010% - 91,098.72 $ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
BANDUSDT 6.25 $ 2.9% 6.25 USDT +0.072% 0.14% 0.041% - 90,438.13 $ เมื่อไม่นานมานี้
WRXBTC 0.08 $ -1.8% 0.00000422 BTC -0.706% 0.24% 0.118% - 75,458.34 $ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
EOSBTC 3.07 $ -0.5% 0.000165 BTC +0.121% 0.16% 0.010% - 69,176.87 $ เมื่อไม่นานมานี้
FTMBTC 0.02 $ 0.9% 0.00000109 BTC 0.000% 0.91% 0.010% - 68,666.56 $ เมื่อไม่นานมานี้
AVAXUSDT 3.70 $ 0.4% 3.72 USDT +0.109% 0.19% 0.010% - 64,284.82 $ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
COMPUSDT 112.08 $ 3.0% 112.03 USDT -0.080% 0.11% 0.010% - 63,050.13 $ เมื่อไม่นานมานี้
KNCUSDT 1.03 $ 0.6% 1.03 USDT +0.164% 0.34% -0.030% - 62,852.75 $ เมื่อไม่นานมานี้
EOSUSDT 3.02 $ -1.1% 3.02 USDT -0.246% 0.17% 0.010% - 34,844.71 $ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
VETUSDT 0.02 $ -0.3% 0.02 USDT -0.068% 0.13% 0.010% - 33,546.22 $ เมื่อไม่นานมานี้
XEMBTC 0.18 $ -0.3% 0.00000966 BTC +0.207% 0.21% 0.010% - 25,546.93 $ เมื่อไม่นานมานี้
BSVUSDQ 172.85 $ 2.2% 171.97 USD -0.506% 0.75% 0.010% - 0.09 $ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
BCHUSDT 285.67 $ 1.5% 284.9 USDT -0.243% 0.11% 0.070% - 576,071.26 $ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ADABTC 0.16 $ -2.3% 0.0000089 BTC -0.112% 0.11% 0.026% - 406,498.97 $ ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ETCUSDT 6.55 $ 4.4% 6.54 USDT -0.208% 0.12% 0.096% - 366,465.02 $ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
RENBTC 0.32 $ -0.8% 0.00001733 BTC -0.517% 0.17% 0.010% - 328,626.15 $ ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ZECUSDT 74.83 $ -1.0% 74.74 USDT -0.094% 0.11% 0.016% - 178,609.36 $ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
TOMOBTC 0.68 $ -1.5% 0.00003655 BTC -0.027% 0.6% 0.268% - 121,472.17 $ ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
KAVAUSDT 1.64 $ -1.7% 1.63 USDT -0.196% 0.27% 0.010% - 72,506.22 $ ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ZILUSDT 0.03 $ -0.5% 0.03 USDT +0.417% 0.27% 0.010% - 26,255.62 $ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
XLMUSDT 0.19 $ -2.6% 0.19 USDT -0.021% 0.14% 0.101% - 11,260.41 $ ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
BSVUSD_USDT 174.50 $ 6.1% 174.65 USD +0.088% 0.17% 0.083% - 544.44 $ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
Unverified Tickers
สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. เทรดล่าสุด
AAVEUSDT 75.00 $ 13.5% 75.06 USDT +0.025% 0.16% - - 126,379.52 $ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
RENUSDT 0.32 $ 2.0% 0.32 USDT -0.198% 0.14% - - 21,115.10 $ เมื่อไม่นานมานี้
DEFIUSDT 107.43 $ 4.0% 107.29 USDT -0.128% 0.15% - - 762,412.34 $ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
TOMOUSDT 0.68 $ 2.5% 0.68 USDT -0.235% 0.12% - - 81,311.48 $ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
YFIUSDT 25,944.25 $ 8.6% 25953.24 USDT -0.016% 0.13% - - 1,214,035.04 $ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
AAVEBTC 74.78 $ 13.2% 0.004057 BTC +0.396% 0.44% - - 715,578.85 $ ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

Delta Exchange is an crypto derivative exchange with focus on altcoins. Delta exchange offers futures and swaps on BTC and 13 leading altcoins such as BNB, LEO, LINK and ATOM with up to 100x leverage.

Important Features:

(a) Innovative financial products such has stablecoin (USDC) settled derivatives

(b) Tight spreads and deep order books in all market conditions

(c) Enterprise-grade security

Delta exchange offers a neat UI and easy to use trading terminal suitable for both institutional and individual traders. Quantitative and high-frequency traders benefit from reliable, well designed and documented APIs (REST and socket).

The founding team brings experience from Wall Street firms like Citi & UBS and have previously built companies backed by marquee VCs such as Sequoia.

ที่อยู่
Kingstown, St Vincent and the Grenadines.
ค่าธรรมเนียม
Maker Fee -0.025% Taker Fee 0.075% Settlement Fee 0.075%
การถอนตัว
เงินฝาก
เงินฝากแบบ Fiat
วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ
การซื้อขายด้วยมาร์จิ้น
ใช่
เว็บไซต์
https://www.delta.exchange/
อีเมล
support@delta.exchange
ปีที่ก่อตั้ง
2018
ตลาดที่มีค่าธรรมเนียม
ใช่
รหัสประเทศของบริษัท
Saint Vincent and the Grenadines
จำนวนการดูหน้าเว็บเพจรายเดือนล่าสุด
92,513
อันดับ Alexa
#98577
ข้อมูลชุมชน
ผู้ติดตามใน Twitter: 7464
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android