Synthetix Exchange exchange

Synthetix Exchange

Decentralized

ปริมาณการเทรด 24 ชม.
32
Coins
76
คู่
# coin Market Cap จับคู่ ราคา Spread ความลึก +2% ความลึก -2% ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ % เทรดล่าสุด คะแนนความเชื่อมั่น
1 sBTC (SBTC)
159,307,506.28 $
SBTC/SUSD
48,166.17 $
47456.439944820006 SUSD
- - -
9,380,760.30 $
194.758 SBTC
35.38% เมื่อไม่นานมานี้ -
2 iBTC (IBTC)
19,530,516.20 $
IBTC/SUSD
33,797.57 $
33299.56005518 SUSD
- - -
4,107,830.72 $
121.542 IBTC
15.49% เมื่อไม่นานมานี้ -
3 sETH (SETH)
153,074,503.23 $
SETH/SUSD
1,513.34 $
1491.03713388 SUSD
- - -
4,075,330.00 $
2692.944 SETH
15.37% เมื่อไม่นานมานี้ -
4 sEUR (SEUR)
35,302,260.04 $
SEUR/SUSD
1.23 $
1.2168411 SUSD
- - -
1,604,235.88 $
1303463.013 SEUR
6.07% เมื่อไม่นานมานี้ -
5 sLINK (SLINK)
4,202,099.66 $
SLINK/SUSD
25.47 $
25.09 SUSD
- - -
1,534,455.76 $
60256.891 SLINK
5.79% เมื่อไม่นานมานี้ -
6 sBNB (SBNB)
7,512,127.46 $
SBNB/SYFI
316.58 $
0.0071893248786447 SYFI
- - -
1,011,377.23 $
3194.745 SBNB
3.81% เมื่อไม่นานมานี้ -
7 sLINK (SLINK)
4,202,099.66 $
SLINK/SAAVE
25.50 $
0.0751275470804071 SAAVE
- - -
525,712.39 $
20612.971 SLINK
1.98% เมื่อไม่นานมานี้ -
8 sLINK (SLINK)
4,202,099.66 $
SLINK/SBTC
25.24 $
0.0005286953684089 SBTC
- - -
514,366.98 $
20382.971 SLINK
1.94% เมื่อไม่นานมานี้ -
9 sBNB (SBNB)
7,512,127.46 $
SBNB/SUSD
232.76 $
229.34794571999998 SUSD
- - -
502,722.18 $
2159.831 SBNB
1.90% เมื่อไม่นานมานี้ -
10 iETH (IETH)
19,990,588.71 $
IETH/SUSD
1,628.97 $
1604.96286612 SUSD
- - -
212,953.81 $
130.729 IETH
0.80% เมื่อไม่นานมานี้ -
11 sBNB (SBNB)
7,512,127.46 $
SBNB/SETH
232.78 $
0.1538177289543334 SETH
- - -
204,731.45 $
879.514 SBNB
0.77% เมื่อไม่นานมานี้ -
12 sAAVE (SAAVE)
0.00 $
SAAVE/SUSD
341.17 $
336.13985469 SUSD
- - -
171,345.97 $
502.235 SAAVE
0.65% เมื่อไม่นานมานี้ -
13 sDEFI (SDEFI)
9,924,048.89 $
SDEFI/SUSD
12,099.20 $
11920.92088 SUSD
- - -
134,108.04 $
11.084 SDEFI
0.51% เมื่อไม่นานมานี้ -
14 sADA (SADA)
1,260,157.24 $
SADA/SUSD
1.10 $
1.08090668 SUSD
- - -
130,237.76 $
118713.941 SADA
0.49% เมื่อไม่นานมานี้ -
15 iBTC (IBTC)
19,530,516.20 $
IBTC/SBTC
34,282.17 $
0.7104447818283534 SBTC
- - -
40,755.29 $
1.189 IBTC
0.15% เมื่อไม่นานมานี้ -
16 sLINK (SLINK)
4,202,099.66 $
SLINK/SETH
25.55 $
0.0168528157657741 SETH
- - -
33,014.00 $
1292.095 SLINK
0.12% เมื่อไม่นานมานี้ -
17 iTRX (ITRX)
6,602.76 $
ITRX/SUSD
0.05 $
0.04518 SUSD
- - -
27,779.70 $
610915.397 ITRX
0.10% ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
18 iCEX (ICEX)
8,463.64 $
ICEX/SUSD
5,517.47 $
5441.84761936 SUSD
- - -
8,450.14 $
1.532 ICEX
0.03% เมื่อไม่นานมานี้ -
19 iETH (IETH)
19,990,588.71 $
IETH/SETH
1,636.74 $
1.0795662658763043 SETH
- - -
7,843.66 $
4.792 IETH
0.03% เมื่อไม่นานมานี้ -
20 sADA (SADA)
1,260,157.24 $
SADA/SETH
1.10 $
0.0007275113653317 SETH
- - -
6,328.64 $
5737.723 SADA
0.02% เมื่อไม่นานมานี้ -
21 iBTC (IBTC)
19,530,516.20 $
IBTC/IETH
33,901.10 $
20.773322489098167 IETH
- - -
1,630.64 $
0.048 IBTC
0.01% เมื่อไม่นานมานี้ -
22 iBNB (IBNB)
0.00 $
IBNB/SUSD
280.79 $
276.65205428 SUSD
- - -
1,454.06 $
5.178 IBNB
0.01% เมื่อไม่นานมานี้ -
23 iETC (IETC)
IETC/SUSD
12.45 $
12.14404118 SUSD
- - -
1,096.50 $
88.104 IETC
0.00% เมื่อไม่นานมานี้ -
24 sEUR (SEUR)
35,302,260.04 $
SEUR/SETH
1.23 $
0.0008161038195162 SETH
- - -
795.09 $
647.076 SEUR
0.00% เมื่อไม่นานมานี้ -
25 sXAG (SXAG)
1,207,147.56 $
SXAG/SUSD
27.62 $
27.40091738 SUSD
- - -
692.44 $
25.071 SXAG
0.00% ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
26 sCEX (SCEX)
326,094.05 $
SCEX/SUSD
4,511.99 $
4450.15238064 SUSD
- - -
579.93 $
0.129 SCEX
0.00% เมื่อไม่นานมานี้ -
27 sBNB (SBNB)
7,512,127.46 $
SBNB/SLINK
271.07 $
8.100855223563629 SLINK
- - -
6,186,376.33 $
22821.803 SBNB
- 7 วัน ที่ผ่านมา -
28 sXMR (SXMR)
393,636.01 $
SXMR/SUSD
264.06 $
256.63420464 SUSD
- - -
1,040,037.49 $
3938.631 SXMR
- 5 วัน ที่ผ่านมา -
29 sLTC (SLTC)
0.00 $
SLTC/SREN
241.41 $
162.58058152865826 SREN
- - -
1,029,623.51 $
4265.058 SLTC
- 5 วัน ที่ผ่านมา -
30 sBNB (SBNB)
7,512,127.46 $
SBNB/SUNI
259.05 $
9.875256316382504 SUNI
- - -
827,593.89 $
3194.745 SBNB
- ประมาณ 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
31 sLTC (SLTC)
0.00 $
SLTC/SAAVE
228.19 $
0.5206221327037199 SAAVE
- - -
918,605.40 $
4025.690 SLTC
- 4 วัน ที่ผ่านมา -
32 sTRX (STRX)
5,023.71 $
STRX/SUSD
0.06 $
0.0605808 SUSD
- - -
476,356.49 $
7545334.301 STRX
- 6 วัน ที่ผ่านมา -
33 sBNB (SBNB)
7,512,127.46 $
SBNB/SBTC
284.64 $
0.0049967980292711 SBTC
- - -
201,008.34 $
706.177 SBNB
- 4 วัน ที่ผ่านมา -
34 sCEX (SCEX)
326,094.05 $
SCEX/SDEFI
4,343.80 $
0.3731749765438908 SDEFI
- - -
147,442.51 $
33.943 SCEX
- 3 วัน ที่ผ่านมา -
35 sAUD (SAUD)
470,330.40 $
SAUD/SUSD
0.75 $
0.78821 SUSD
- - -
76,002.90 $
100828.077 SAUD
- 3 วัน ที่ผ่านมา -
36 Synth sOIL (SOIL)
0.00 $
SOIL/SUSD
63.27 $
63.29355 SUSD
- - -
63,892.31 $
1009.796 SOIL
- ประมาณ 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
37 sTSLA (STSLA)
2,753,008.44 $
STSLA/SUSD
674.72 $
683.84 SUSD
- - -
61,766.57 $
91.544 STSLA
- ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
38 sAAVE (SAAVE)
0.00 $
SAAVE/SETH
361.38 $
0.2249734819172 SETH
- - -
62,488.36 $
172.916 SAAVE
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
39 iETH (IETH)
19,990,588.71 $
IETH/SBTC
1,505.22 $
0.0296340112768307 SBTC
- - -
55,285.12 $
36.729 IETH
- 2 วัน ที่ผ่านมา -
40 sXTZ (SXTZ)
63,989.81 $
SXTZ/SYFI
4.72 $
0.0001078227160256 SYFI
- - -
25,699.42 $
5444.303 SXTZ
- 3 วัน ที่ผ่านมา -
41 sETH (SETH)
153,074,503.23 $
SETH/SBTC
1,519.80 $
0.0313914387568635 SBTC
- - -
22,600.16 $
14.870 SETH
- ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
42 sXTZ (SXTZ)
63,989.81 $
SXTZ/SUSD
3.34 $
3.28459639 SUSD
- - -
21,460.59 $
6416.957 SXTZ
- 3 วัน ที่ผ่านมา -
43 sXTZ (SXTZ)
63,989.81 $
SXTZ/SBTC
4.69 $
0.0000805902509425 SBTC
- - -
24,922.08 $
5313.938 SXTZ
- 4 วัน ที่ผ่านมา -
44 sLTC (SLTC)
0.00 $
SLTC/SBTC
185.90 $
0.0036657732422825 SBTC
- - -
21,425.58 $
115.251 SLTC
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
45 sEOS (SEOS)
203,792.56 $
SEOS/SBTC
5.39 $
0.0000922551829864 SBTC
- - -
21,043.15 $
3902.109 SEOS
- 4 วัน ที่ผ่านมา -
46 sBNB (SBNB)
7,512,127.46 $
SBNB/SADA
306.22 $
266.67637313548386 SADA
- - -
16,427.50 $
53.645 SBNB
- 5 วัน ที่ผ่านมา -
47 sEOS (SEOS)
203,792.56 $
SEOS/SUSD
3.94 $
3.89622476 SUSD
- - -
13,545.42 $
3434.575 SEOS
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
48 sADA (SADA)
1,260,157.24 $
SADA/IETH
0.90 $
0.000532191057056 IETH
- - -
12,229.64 $
13614.559 SADA
- 3 วัน ที่ผ่านมา -
49 sETC (SETC)
410.66 $
SETC/SUSD
11.63 $
11.493734009999999 SUSD
- - -
12,828.88 $
1103.415 SETC
- ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
50 sXMR (SXMR)
393,636.01 $
SXMR/SDOT
257.05 $
6.506961112237223 SDOT
- - -
13,784.29 $
53.625 SXMR
- 5 วัน ที่ผ่านมา -
51 sBNB (SBNB)
7,512,127.46 $
SBNB/SETC
127.01 $
21.61323175713776 SETC
- - -
6,813.51 $
53.645 SBNB
- 6 วัน ที่ผ่านมา -
52 iEOS (IEOS)
0.00 $
IEOS/SUSD
1.53 $
1.5216 SUSD
- - -
6,466.16 $
4221.392 IEOS
- 4 วัน ที่ผ่านมา -
53 iBTC (IBTC)
19,530,516.20 $
IBTC/SETH
30,562.50 $
18.131271808331615 SETH
- - -
5,723.51 $
0.187 IBTC
- 2 วัน ที่ผ่านมา -
54 sADA (SADA)
1,260,157.24 $
SADA/SDOT
1.15 $
0.0287458661918087 SDOT
- - -
4,740.08 $
4109.460 SADA
- 5 วัน ที่ผ่านมา -
55 sLTC (SLTC)
0.00 $
SLTC/SUSD
167.83 $
166.9 SUSD
- - -
2,070.55 $
12.337 SLTC
- 3 วัน ที่ผ่านมา -
56 sXAU (SXAU)
738,671.91 $
SXAU/SUSD
1,746.37 $
1773.299436 SUSD
- - -
1,962.28 $
1.124 SXAU
- ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
57 sDASH (SDASH)
37,391.51 $
SDASH/SUSD
214.36 $
213.17 SUSD
- - -
1,849.56 $
8.628 SDASH
- 3 วัน ที่ผ่านมา -
58 sADA (SADA)
1,260,157.24 $
SADA/SBTC
1.17 $
0.0000190636464022 SBTC
- - -
2,118.63 $
1809.616 SADA
- 4 วัน ที่ผ่านมา -
59 iXTZ (IXTZ)
92.23 $
IXTZ/SUSD
1.28 $
1.271 SUSD
- - -
1,260.09 $
984.842 IXTZ
- 4 วัน ที่ผ่านมา -
60 sXRP (SXRP)
133,571.55 $
SXRP/SUSD
0.48 $
0.47576675 SUSD
- - -
501.67 $
1045.160 SXRP
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
61 iDASH (IDASH)
534.72 $
IDASH/SUSD
53.61 $
52.79 SUSD
- - -
536.57 $
10.010 IDASH
- 4 วัน ที่ผ่านมา -
Ticker ที่ไม่ได้รับการยืนยัน
# coin Market Cap จับคู่ ราคา Spread ความลึก +2% ความลึก -2% ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ % เทรดล่าสุด คะแนนความเชื่อมั่น
1 ? SDOT/SUSD
31.14 $
30.634392220000002 SUSD
- - -
2,119,066.73 $
68050.044 SDOT
7.98% เมื่อไม่นานมานี้ -
2 ? SUNI/SUSD
23.30 $
22.96 SUSD
- - -
9,213.04 $
395.352 SUNI
0.03% เมื่อไม่นานมานี้ -
3 ? SCOMP/SUSD
465.83 $
456.1709091 SUSD
- - -
398,351.86 $
855.137 SCOMP
- 5 วัน ที่ผ่านมา -
4 ? SUNI/SDOT
32.01 $
0.7930246267394812 SDOT
- - -
323,402.42 $
10101.760 SUNI
- 5 วัน ที่ผ่านมา -
5 ? SUNI/SYFI
32.25 $
0.0007347673507054 SYFI
- - -
222,318.10 $
6894.265 SUNI
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
6 Soft Yearn (SYFI)
0.00 $
SYFI/SUSD
43,996.56 $
43385.23239395 SUSD
- - -
86,053.90 $
1.956 SYFI
- 7 วัน ที่ผ่านมา -
7 ? SDOT/SBTC
34.05 $
0.0006680647562501 SBTC
- - -
17,568.78 $
515.956 SDOT
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
8 ? SDOT/IBTC
39.66 $
0.0016679906768271 IBTC
- - -
11,791.50 $
297.335 SDOT
- 4 วัน ที่ผ่านมา -
9 ? SUNI/SBTC
25.37 $
0.000497780448804 SBTC
- - -
9,654.17 $
380.511 SUNI
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
10 ? SDOT/SETH
34.82 $
0.0209682535438601 SETH
- - -
6,858.00 $
196.974 SDOT
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
11 ? SREN/SETH
1.16 $
0.0007059345994759 SETH
- - -
1,533.71 $
1317.217 SREN
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
12 Soft Yearn (SYFI)
0.00 $
SYFI/SETH
35,089.12 $
21.132228942219374 SETH
- - -
1,457.46 $
0.042 SYFI
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
13 ? SREN/SUSD
1.16 $
1.12948161 SUSD
- - -
833.03 $
717.342 SREN
- 3 วัน ที่ผ่านมา -
14 ? SREN/IETH
1.17 $
0.000784143011949 IETH
- - -
830.77 $
710.822 SREN
- 3 วัน ที่ผ่านมา -
15 sAAVE (SAAVE)
0.00 $
SAAVE/SUNI
424.87 $
20.42731747772711 SUNI
- - -
212.43 $
0.500 SAAVE
- 6 วัน ที่ผ่านมา -

Synthetix Exchange คือการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ที่กระจายออกจากศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่ใน Australiaมี 32 coin และ 76 คู่การซื้อขายอยู่บนตลาดแลกเปลี่ยนมีรายงานว่าปริมาณ Synthetix Exchange ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 561.17 ₿คู่การซื้อขายที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในการแลกเปลี่ยน Synthetix Exchange คือ SBTC/SUSDSynthetix Exchange ก่อตั้งขึ้นในปี 2018สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน Synthetix Exchange ได้ที่ https://synthetix.exchange

ที่อยู่
ค่าธรรมเนียม
0.3%
การถอนตัว
เงินฝาก
เงินฝากแบบ Fiat
วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ
การซื้อขายด้วยมาร์จิ้น
ไม่
เว็บไซต์
https://synthetix.exchange
อีเมล
N/A
ปีที่ก่อตั้ง
2018
ตลาดที่มีค่าธรรมเนียม
ใช่
รหัสประเทศของบริษัท
Australia
จำนวนการดูหน้าเว็บเพจรายเดือนล่าสุด
17,472
อันดับ Alexa
#207347
ข้อมูลชุมชน
ผู้ติดตามใน Twitter: 88227
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

สภาพคล่อง

ปริมาณการเทรดที่รายงาน
ปริมาณการเทรดที่ผ่านการ Normalization
อัตราส่วนปริมาณการเทรดที่ผ่านการ Normalization ที่รายงาน 1.0
ส่วนต่างราคาซื้อ-ราคาขายโดยเฉลี่ย -
Trust Score โดยรวมจากคู่เทรด -

ขนาด

เปอร์เซ็นต์ปริมาณที่ผ่านการ Normalization 59th
เปอร์เซ็นต์คำสั่งซื้อขายที่รวม -

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

Cybersecurity Metrics Not Available

ความครอบคลุมของ API

เกรด: D
ข้อมูล Ticker ข้อมูลประวัติการเทรด ข้อมูลคำสั่งซื้อขาย การเทรดผ่าน API Candlestick Websocket เอกสารสาธารณะ
Availability
เกรด D
ข้อมูล Ticker
ข้อมูลประวัติการเทรด
ข้อมูลคำสั่งซื้อขาย
Trading Via Api
ข้อมูล OHLC
Websocket
เอกสารสาธารณะ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2019-09-04

Team

Team is public
Team profile page

Public Incidents

การปฏิบัติตามข้อบังคับ

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android