Synthetix Exchange exchange

Synthetix Exchange

Decentralized

ปริมาณการเทรด 24 ชม.
25
Coins
49
คู่
# coin Market Cap จับคู่ ราคา Spread ความลึก +2% ความลึก -2% ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ % เทรดล่าสุด คะแนนความเชื่อมั่น
1 sETH (SETH)
135,608,884.05 $
SETH/SUSD
1,431.81 $
1419.57203044 SUSD
- - -
9,313,514.69 $
6504.717 SETH
42.26% เมื่อไม่นานมานี้ -
2 sEUR (SEUR)
30,214,361.56 $
SEUR/SUSD
1.23 $
1.212981 SUSD
- - -
5,383,992.92 $
4392376.300 SEUR
24.62% เมื่อไม่นานมานี้ -
3 iETH (IETH)
17,719,638.24 $
IETH/SUSD
524.91 $
520.42796956 SUSD
- - -
2,262,431.00 $
4310.096 IETH
10.26% เมื่อไม่นานมานี้ -
4 sETH (SETH)
135,608,884.05 $
SETH/SBTC
1,424.24 $
0.0380016578232293 SBTC
- - -
2,113,528.31 $
1483.965 SETH
9.59% เมื่อไม่นานมานี้ -
5 sXAU (SXAU)
7,425,133.57 $
SXAU/SUSD
1,846.82 $
1839.55 SUSD
- - -
1,130,171.68 $
611.956 SXAU
5.15% ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
6 sBTC (SBTC)
74,871,840.09 $
SBTC/SUSD
37,677.55 $
37355.52898885 SUSD
- - -
707,191.82 $
18.770 SBTC
3.21% เมื่อไม่นานมานี้ -
7 iETH (IETH)
17,719,638.24 $
IETH/SETH
524.27 $
0.3664709598568955 SETH
- - -
353,600.03 $
674.461 IETH
1.61% เมื่อไม่นานมานี้ -
8 sEUR (SEUR)
30,214,361.56 $
SEUR/SETH
1.22 $
0.0008543831501846 SETH
- - -
262,595.27 $
214841.542 SEUR
1.19% เมื่อไม่นานมานี้ -
9 iBTC (IBTC)
18,148,915.67 $
IBTC/SUSD
43,774.60 $
43400.471011149995 SUSD
- - -
151,369.82 $
3.458 IBTC
0.69% เมื่อไม่นานมานี้ -
10 sDEFI (SDEFI)
6,293,381.68 $
SDEFI/SUSD
7,847.67 $
7765.86544253 SUSD
- - -
82,175.42 $
10.471 SDEFI
0.38% เมื่อไม่นานมานี้ -
11 iBTC (IBTC)
18,148,915.67 $
IBTC/SETH
44,062.00 $
30.57292626264122 SETH
- - -
45,067.07 $
1.023 IBTC
0.20% เมื่อไม่นานมานี้ -
12 sADA (SADA)
562,593.03 $
SADA/SUSD
0.38 $
0.37864464 SUSD
- - -
41,440.49 $
108826.344 SADA
0.19% เมื่อไม่นานมานี้ -
13 sLINK (SLINK)
3,558,251.17 $
SLINK/SBTC
22.44 $
0.0005960777012861 SBTC
- - -
29,335.81 $
1307.319 SLINK
0.13% เมื่อไม่นานมานี้ -
14 sLINK (SLINK)
3,558,251.17 $
SLINK/SUSD
22.50 $
22.26679785 SUSD
- - -
25,875.91 $
1149.971 SLINK
0.12% เมื่อไม่นานมานี้ -
15 sBNB (SBNB)
441,259.83 $
SBNB/SUSD
46.02 $
45.7622 SUSD
- - -
21,784.13 $
473.341 SBNB
0.10% เมื่อไม่นานมานี้ -
16 sLTC (SLTC)
0.00 $
SLTC/SETH
165.40 $
0.1156142383695245 SETH
- - -
10,043.20 $
60.722 SLTC
0.05% เมื่อไม่นานมานี้ -
17 iETH (IETH)
17,719,638.24 $
IETH/SBTC
516.84 $
0.0137902722615376 SBTC
- - -
2,996.50 $
5.798 IETH
0.01% เมื่อไม่นานมานี้ -
18 sXAG (SXAG)
286,391.47 $
SXAG/SUSD
25.52 $
25.29529628 SUSD
- - -
2,552.93 $
100.054 SXAG
0.01% ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
19 sAUD (SAUD)
183,296.48 $
SAUD/SUSD
0.77 $
0.770582 SUSD
- - -
105,886.92 $
138169.170 SAUD
- 4 วัน ที่ผ่านมา -
20 sLINK (SLINK)
3,558,251.17 $
SLINK/SETH
22.92 $
0.0186720361801484 SETH
- - -
80,559.61 $
3514.998 SLINK
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
21 iBTC (IBTC)
18,148,915.67 $
IBTC/IETH
42,828.32 $
59.81290516725962 IETH
- - -
78,444.86 $
1.832 IBTC
- 4 วัน ที่ผ่านมา -
22 iXMR (IXMR)
51,088.25 $
IXMR/SETH
104.42 $
0.1003628921627985 SETH
- - -
49,500.02 $
474.067 IXMR
- 7 วัน ที่ผ่านมา -
23 sEOS (SEOS)
129,250.82 $
SEOS/SBTC
2.81 $
0.0000712447787072 SBTC
- - -
47,827.90 $
16996.236 SEOS
- 4 วัน ที่ผ่านมา -
24 iDASH (IDASH)
43,171.79 $
IDASH/SUSD
84.58 $
83.70361612 SUSD
- - -
43,216.28 $
510.964 IDASH
- 3 วัน ที่ผ่านมา -
25 iLINK (ILINK)
3.50 $
ILINK/SETH
6.35 $
0.0052360974004607 SETH
- - -
33,604.33 $
5288.773 ILINK
- 4 วัน ที่ผ่านมา -
26 sXMR (SXMR)
234,557.88 $
SXMR/SUSD
154.02 $
155.06760064 SUSD
- - -
25,330.39 $
164.463 SXMR
- 2 วัน ที่ผ่านมา -
27 sEOS (SEOS)
129,250.82 $
SEOS/SUSD
2.80 $
2.78202236 SUSD
- - -
23,010.36 $
8225.097 SEOS
- ประมาณ 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
28 sLINK (SLINK)
3,558,251.17 $
SLINK/IETH
21.87 $
0.0347053418709583 IETH
- - -
19,810.16 $
905.732 SLINK
- ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
29 sBNB (SBNB)
441,259.83 $
SBNB/SEOS
41.09 $
15.218212702687572 SEOS
- - -
16,966.13 $
412.856 SBNB
- 3 วัน ที่ผ่านมา -
30 sEOS (SEOS)
129,250.82 $
SEOS/SETH
2.77 $
0.0022357851219663 SETH
- - -
13,262.77 $
4781.889 SEOS
- 2 วัน ที่ผ่านมา -
31 sLTC (SLTC)
0.00 $
SLTC/SBTC
148.52 $
0.0040850498143569 SBTC
- - -
11,067.03 $
74.515 SLTC
- ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
32 iXRP (IXRP)
24,134.09 $
IXRP/SUSD
0.94 $
0.9302 SUSD
- - -
9,748.68 $
10417.394 IXRP
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
33 sADA (SADA)
562,593.03 $
SADA/SETH
0.35 $
0.0002773659249327 SETH
- - -
6,667.64 $
19304.658 SADA
- 3 วัน ที่ผ่านมา -
34 iCEX (ICEX)
6,154.20 $
ICEX/SUSD
770.93 $
766.00141866 SUSD
- - -
4,058.58 $
5.264 ICEX
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
35 sDASH (SDASH)
26,056.34 $
SDASH/SUSD
125.25 $
124.93 SUSD
- - -
2,542.37 $
20.299 SDASH
- 7 วัน ที่ผ่านมา -
36 sLINK (SLINK)
3,558,251.17 $
SLINK/SADA
21.76 $
57.72281334044823 SADA
- - -
2,076.08 $
95.422 SLINK
- ประมาณ 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
37 iXTZ (IXTZ)
149.06 $
IXTZ/SUSD
2.07 $
2.0633428 SUSD
- - -
1,988.62 $
958.374 IXTZ
- ประมาณ 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
38 sLTC (SLTC)
0.00 $
SLTC/SUSD
145.21 $
143.53 SUSD
- - -
1,800.26 $
12.397 SLTC
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
39 iBTC (IBTC)
18,148,915.67 $
IBTC/SBTC
44,278.22 $
1.2072665172066555 SBTC
- - -
1,635.07 $
0.037 IBTC
- 1 วัน ที่ผ่านมา -
40 sBCH (SBCH)
55,865.34 $
SBCH/SBTC
256.61 $
0.0070572842975927 SBTC
- - -
1,063.87 $
4.146 SBCH
- ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
41 sBCH (SBCH)
55,865.34 $
SBCH/SDASH
245.86 $
1.9656737505893076 SDASH
- - -
1,026.93 $
4.177 SBCH
- ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
42 sADA (SADA)
562,593.03 $
SADA/SBTC
0.37 $
0.0000101464784132 SBTC
- - -
1,021.13 $
2761.717 SADA
- ประมาณ 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
43 sBCH (SBCH)
55,865.34 $
SBCH/SUSD
259.50 $
256.34751284000004 SUSD
- - -
751.62 $
2.896 SBCH
- 7 วัน ที่ผ่านมา -
44 iLINK (ILINK)
3.50 $
ILINK/SUSD
7.69 $
7.66311443 SUSD
- - -
590.56 $
76.792 ILINK
- 4 วัน ที่ผ่านมา -
45 sXMR (SXMR)
234,557.88 $
SXMR/SBTC
159.85 $
0.004326087069627 SBTC
- - -
541.97 $
3.391 SXMR
- 3 วัน ที่ผ่านมา -
46 sXTZ (SXTZ)
53,980.39 $
SXTZ/SUSD
2.96 $
2.95933193 SUSD
- - -
490.20 $
165.560 SXTZ
- ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
47 sBNB (SBNB)
441,259.83 $
SBNB/IBTC
39.58 $
0.0009123926964004 IBTC
- - -
187.35 $
4.733 SBNB
- 5 วัน ที่ผ่านมา -
48 sXRP (SXRP)
90,445.37 $
SXRP/SUSD
0.29 $
0.28933382 SUSD
- - -
11.85 $
41.055 SXRP
- ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
Ticker ที่ไม่ได้รับการยืนยัน
# coin Market Cap จับคู่ ราคา Spread ความลึก +2% ความลึก -2% ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ % เทรดล่าสุด คะแนนความเชื่อมั่น
1 ? SOIL/SUSD
52.48 $
52.09789 SUSD
- - -
1,605.42 $
30.593 SOIL
- ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -

Synthetix Exchange คือการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ที่กระจายออกจากศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่ใน Australiaมี 25 coin และ 49 คู่การซื้อขายอยู่บนตลาดแลกเปลี่ยนมีรายงานว่าปริมาณ Synthetix Exchange ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 590.66 ₿คู่การซื้อขายที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในการแลกเปลี่ยน Synthetix Exchange คือ SETH/SUSDSynthetix Exchange ก่อตั้งขึ้นในปี 2018สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน Synthetix Exchange ได้ที่ https://synthetix.exchange

ที่อยู่
ค่าธรรมเนียม
0.3%
การถอนตัว
เงินฝาก
เงินฝากแบบ Fiat
วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ
การซื้อขายด้วยมาร์จิ้น
ไม่
เว็บไซต์
https://synthetix.exchange
อีเมล
N/A
ปีที่ก่อตั้ง
2018
ตลาดที่มีค่าธรรมเนียม
ใช่
รหัสประเทศของบริษัท
Australia
จำนวนการดูหน้าเว็บเพจรายเดือนล่าสุด
17,472
อันดับ Alexa
#202651
ข้อมูลชุมชน
ผู้ติดตามใน Twitter: 60389
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

สภาพคล่อง

ปริมาณการเทรดที่รายงาน
ปริมาณการเทรดที่ผ่านการ Normalization
อัตราส่วนปริมาณการเทรดที่ผ่านการ Normalization ที่รายงาน 1.0
ส่วนต่างราคาซื้อ-ราคาขายโดยเฉลี่ย -
Trust Score โดยรวมจากคู่เทรด -

ขนาด

เปอร์เซ็นต์ปริมาณที่ผ่านการ Normalization 59th
เปอร์เซ็นต์คำสั่งซื้อขายที่รวม -

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

Cybersecurity Metrics Not Available

ความครอบคลุมของ API

เกรด: D
ข้อมูล Ticker ข้อมูลประวัติการเทรด ข้อมูลคำสั่งซื้อขาย การเทรดผ่าน API Candlestick Websocket เอกสารสาธารณะ
Availability
เกรด D
ข้อมูล Ticker
ข้อมูลประวัติการเทรด
ข้อมูลคำสั่งซื้อขาย
Trading Via Api
ข้อมูล OHLC
Websocket
เอกสารสาธารณะ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2019-09-04

Team

Team is public
Team profile page

Public Incidents

การปฏิบัติตามข้อบังคับ

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android