Coins: 2018
ตลาดแลกเปลี่ยน: 149
มูลค่าตามราคาตลาด: 258,026,118,211 $
ปริมาณ 24 ชม.: 9,165,304,687 $
ค่าความเด่น:
BTC 41.0%
ETH 17.5%
BCH 4.99%
  • มูลค่าตามราคาตลาด 105,630,698,768 $
  • ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง 2,094,985,287 $
  • ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง 5,821.94064 $ / 6,218.40541 $
BTC
USD

เครื่องคำนวณกำไร บิตคอยน์/Bitcoin

คำนวณหา 1 BTC = $ 6,172.03
อำนาจการแฮช
การใช้พลังงาน (W)
ต้นทุนต่อ KWh ($)
อัตราส่วนกำไรต่อวัน
148%
กำไรต่อเดือน
$166.27
วัน
กำไร
$25.66
การทำเหมือง/วัน
BTC0.002014
ค่าพลังไฟฟ้า/วัน
$3.72
สัปดาห์
กำไร
$179.63
การทำเหมือง/สัปดาห์
BTC0.01410
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/สัปดาห์
$26.07
เดือน
กำไร
$769.85
การทำเหมือง/เดือน
BTC0.06041
ค่าไฟฟ้า/เดือน
$111.72
ปี
กำไร
$9,366.50
การทำเหมือง/ปี
BTC0.7350
ค่าไฟฟ้า/ปี
$1,359.20
การเปิดเผยข้อมูล: ตัวเลขรายได้และกำไรที่แสดงข้างต้นคำนวณโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนของ 1 BTC = $ และความยากในเครือข่ายของ รางวัลบล็อกถูกกำหนดไว้ที่ BTC ต่อบล็อกและ block time โดยเฉลี่ยจะถือว่าเป็น วินาที ตัวเลขเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของความยากของเครือข่ายและ block time นอกจากนี้การคำนวณ ยังไม่ได้คำนึงถึงการปรับรางวัลใด ๆ ในอนาคต ต้นทุนไฟฟ้าถูกนำมาใช้ $0.12/kWh