Coins: 2897
ตลาดแลกเปลี่ยน: 230
มูลค่าตามราคาตลาด: 214,042,092,773 $
ปริมาณ 24 ชม.: 19,066,475,633 $
ค่าความเด่น:
BTC 53.3%
ETH 9.93%
BCH 3.71%
 • มูลค่าตามราคาตลาด
  113,784,029,051 $
 • ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
  6,097,018,795 $
 • ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
  6,285.86 $ / 7,221.64 $
 • จำนวนเหรียญที่มี
  17.3 ล้าน / 21 ล้าน How is this calculated?
BTC
USD

บิตคอยน์/Bitcoin ปริมาณตามตลาดแลกเปลี่ยน

# แลกเปลี่ยน การจับคู่ ราคา ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ%
1
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,612.74 $
6663.19 USDT
593,665,735.13 $
89776.117 BTC
9.61%
2
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
6,651.40 $
6651.4 USD
565,228,882.00 $
84978.934 BTC
9.16%
3
OKEx แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,614.00 $
6666.8125 USDT
452,781,237.31 $
68458.000 BTC
7.33%
4
Bitforex แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 18 นาที แล้ว
6,551.53 $
6652.81 USDT
413,111,650.33 $
63055.789 BTC
6.69%
5
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,608.78 $
6665.37 USDT
278,921,107.68 $
42204.613 BTC
4.52%
6
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,405.65 $
715815.97 JPY
264,255,363.66 $
41253.463 BTC
4.28%
7
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,617.36 $
6665.52 USDT
211,379,384.79 $
31943.177 BTC
3.42%
8
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,606.78 $
6667.4494 USDT
196,467,640.43 $
29737.276 BTC
3.18%
9
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,496.46 $
7379000 KRW
180,352,300.73 $
27761.643 BTC
2.92%
10
ZBG
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,616.75 $
6667.73 USDT
174,821,973.72 $
26421.118 BTC
2.83%
11
ปรับปรุง ประมาณ 4 ชั่วโมง แล้ว
6,614.05 $
6843.91 USDT
155,482,378.76 $
23507.900 BTC
2.52%
12
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,671.19 $
6671.19 USD
150,348,275.47 $
22536.950 BTC
2.43%
13
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,406.85 $
6406.85 USD
136,682,626.11 $
21333.826 BTC
2.21%
14
ZB แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,613.55 $
44094.48 QC
136,521,936.83 $
20642.760 BTC
2.21%
15
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,590.38 $
6662.77 USDT
135,470,497.63 $
20555.788 BTC
2.19%
16
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,402.83 $
6402.83 USD
107,235,760.60 $
16748.182 BTC
1.74%
17
Fcoin แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,606.60 $
6740 USDT
93,985,872.90 $
14226.064 BTC
1.52%
18
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,405.61 $
715871 JPY
84,952,389.25 $
13262.179 BTC
1.38%
19
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,405.06 $
5528.9 EUR
80,439,274.19 $
12558.705 XBT
1.30%
20
Bit-Z แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,638.32 $
6675.41 USDT
78,603,639.17 $
11840.900 BTC
1.27%
21
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,481.49 $
7362000 KRW
77,650,361.95 $
11980.326 BTC
1.26%
22
CoinBene แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
6,614.08 $
6677.77 USDT
73,996,664.15 $
11187.752 BTC
1.20%
23
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,395.00 $
6395 USD
73,701,592.89 $
11524.878 XBT
1.19%
24
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,404.40 $
6404.4 USD
71,186,794.01 $
11115.295 XBT
1.15%
25
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,615.93 $
6635.01 CKUSD
64,814,286.55 $
9796.694 BTC
1.05%
26
ปรับปรุง 10 นาที แล้ว
6,408.67 $
6408.67 USD
62,807,498.65 $
9800.395 BTC
1.02%
27
ZB แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,614.88 $
6666.34 USDT
56,461,639.25 $
8535.544 BTC
0.91%
28
Coinsuper แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,404.45 $
6404.45 USD
54,926,834.22 $
8576.355 BTC
0.89%
29
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,592.59 $
6740.08 CKUSD
50,758,607.70 $
7699.341 BTC
0.82%
30
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,616.10 $
6652.12 USDT
42,556,574.99 $
6432.272 BTC
0.69%
31
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,597.22 $
6664.86 USDT
41,880,476.03 $
6348.200 BTC
0.68%
32
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,651.15 $
5741.32930311 EUR
38,233,540.71 $
5748.407 BTC
0.62%
33
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,612.14 $
6666.13814904 USDT
36,251,412.15 $
5482.550 BTC
0.59%
34
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,403.71 $
715658 JPY
34,580,913.62 $
5400.140 BTC
0.56%
35
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,616.05 $
6667 USDT
32,306,440.95 $
4883.043 BTC
0.52%
36
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
6,636.74 $
44076.25 QQC
31,876,047.71 $
4802.967 BTC
0.52%
37
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,622.55 $
6660.19990605 USDT
30,652,908.53 $
4628.566 BTC
0.50%
38
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,600.90 $
6666.01 USDT
30,598,769.85 $
4635.545 BTC
0.50%
39
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,410.15 $
5533.29 EUR
30,306,424.68 $
4727.883 BTC
0.49%
40
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,402.63 $
715538 JPY
29,138,232.38 $
4550.976 BTC
0.47%
41
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,483.25 $
7364000 KRW
29,140,506.88 $
4494.737 BTC
0.47%
42
Bitmax แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,601.87 $
6667.8 USDT
27,337,883.75 $
4140.927 BTC
0.44%
43
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,635.60 $
6679.89999991 USDT
25,213,030.06 $
3799.659 BTC
0.41%
44
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,614.88 $
6679.99999995 USDT
25,154,104.93 $
3802.652 BTC
0.41%
45
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,599.34 $
6660.29 USDT
22,894,501.84 $
3469.209 BTC
0.37%
46
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,616.25 $
48382.87 VHKD
21,750,983.17 $
3287.512 BTC
0.35%
47
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,618.78 $
6668.86 USDT
21,127,152.69 $
3192.000 BTC
0.34%
48
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,406.95 $
715961 JPY
20,889,302.40 $
3260.413 BTC
0.34%
49
UEX
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,591.82 $
6658.96 USDT
20,779,567.52 $
3152.324 BTC
0.34%
50
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,607.58 $
6665.66 USDT
20,514,260.62 $
3104.655 BTC
0.33%
51
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
6,505.95 $
24102.9 PLN
16,591,078.93 $
2550.141 BTC
0.27%
52
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,813.49 $
6813.49 USD
15,176,433.72 $
2227.410 BTC
0.25%
53
ABCC แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
6,616.91 $
6675.66 USDT
14,738,258.83 $
2227.364 BTC
0.24%
54
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,606.46 $
6671.78 USDT
14,457,138.61 $
2188.334 BTC
0.23%
55
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,651.55 $
743356.42377194 JPY
13,979,415.58 $
2101.677 BTC
0.23%
56
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,400.53 $
5524.99 EUR
13,681,189.97 $
2137.508 BTC
0.22%
57
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,631.60 $
6631.6 USD
13,633,596.03 $
2055.853 BTC
0.22%
58
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,489.85 $
7371500 KRW
12,949,698.52 $
1995.376 BTC
0.21%
59
CoinEx แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,610.39 $
6663.17 USDT
12,107,788.60 $
1831.630 BTC
0.20%
60
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,405.00 $
6405 USD
12,066,009.60 $
1883.842 BTC
0.20%
61
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,577.80 $
6577.8 USD
10,526,153.40 $
1600.254 BTC
0.17%
62
ปรับปรุง 16 นาที แล้ว
6,492.86 $
6492.85947 USD
9,593,912.30 $
1477.610 BTC
0.16%
63
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
6,503.86 $
6503.85857 USD
9,481,210.63 $
1457.782 BTC
0.15%
64
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,722.19 $
441000 RUB
8,859,947.69 $
1318.015 BTC
0.14%
65
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,613.75 $
44065 BITCNY
8,307,174.50 $
1256.046 BTC
0.13%
66
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,732.11 $
6732.11 USD
7,456,898.73 $
1107.661 BTC
0.12%
67
OAX
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,606.81 $
6664.2 USDT
7,183,582.88 $
1087.300 BTC
0.12%
68
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,607.58 $
6665.66 BT
6,984,005.18 $
1056.969 BTC
0.11%
69
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,406.75 $
6406.75 USD
6,649,555.57 $
1037.898 BTC
0.11%
70
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,651.50 $
5054.9 GBP
6,143,664.21 $
923.651 BTC
0.10%
71
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,630.27 $
6685.0841 USDT
5,973,868.93 $
901.000 BTC
0.10%
72
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,638.67 $
6406.95348641 USDC
5,931,806.79 $
893.523 BTC
0.10%
73
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
6,531.64 $
37721.62 TRY
5,651,178.84 $
865.200 BTC
0.09%
74
ปรับปรุง 27 นาที แล้ว
6,437.16 $
6437.159521268 USD
5,548,589.08 $
861.962 BTC
0.09%
75
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,737.01 $
6737.00715646 USD
5,484,918.89 $
814.148 BTC
0.09%
76
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,605.42 $
6672.032061 USDT
5,273,628.28 $
798.379 BTC
0.09%
77
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,614.88 $
37640 TL
4,943,171.20 $
747.280 BTC
0.08%
78
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,515.62 $
7375000 KRW
4,770,891.26 $
732.223 BTC
0.08%
79
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,454.19 $
4904.95 GBP
4,711,380.06 $
729.973 BTC
0.08%
80
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,417.46 $
5539.6 EUR
4,640,829.69 $
723.157 BTC
0.08%
81
CoinEx แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,612.79 $
14.36746072 BCH
4,617,683.48 $
698.295 BTC
0.07%
82
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,574.63 $
6618.4664 USDT
4,562,182.32 $
693.907 BTC
0.07%
83
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,737.01 $
6737.00715646 USD
4,228,209.13 $
627.609 BTC
0.07%
84
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,486.29 $
6486.29 USD
4,140,411.42 $
638.333 BTC
0.07%
85
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,439.92 $
8859.43 SGD
4,070,428.62 $
632.062 BTC
0.07%
86
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
6,477.68 $
7358000 KRW
4,063,876.74 $
627.366 BTC
0.07%
87
Bgogo แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,618.35 $
6661.73 USDT
3,876,301.96 $
585.690 BTC
0.06%
88
ปรับปรุง 38 นาที แล้ว
6,404.36 $
8811.6951 SGD
3,802,422.15 $
593.724 BTC
0.06%
89
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,450.81 $
98102000 IDR
3,645,103.15 $
565.062 BTC
0.06%
90
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,628.40 $
6666.346 USDT
3,411,105.33 $
514.620 BTC
0.06%
91
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,614.36 $
6673.6534 USDT
3,300,565.29 $
499.000 BTC
0.05%
92
BITBOX แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,571.56 $
6654.95 USDT
3,282,360.86 $
499.480 BTC
0.05%
93
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,602.16 $
6663.13 USDT
3,254,740.87 $
492.981 BTC
0.05%
94
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,571.05 $
5672.18594949 EUR
3,250,879.70 $
494.727 BTC
0.05%
95
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,509.22 $
37647 TRY
3,237,163.77 $
497.320 BTC
0.05%
96
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,403.22 $
209001 THB
2,872,227.08 $
448.560 BTC
0.05%
97
EXX แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 9 นาที แล้ว
6,615.93 $
6664.18 USDT
2,746,472.84 $
415.130 BTC
0.04%
98
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,705.37 $
96287 ZAR
2,688,443.90 $
400.939 XBT
0.04%
99
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,599.67 $
459 DRG
2,583,626.11 $
391.478 BTC
0.04%
100
DSX
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,630.27 $
5723.2013 EUR
2,537,749.71 $
382.752 BTC
0.04%
101
DSX
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,625.01 $
6625.01226 USD
2,418,617.65 $
365.074 BTC
0.04%
102
BigONE แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,601.86 $
6666.77 USDT
2,225,859.88 $
337.156 BTC
0.04%
103
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
6,497.16 $
24270.23 BRL
2,162,310.09 $
332.808 BTC
0.04%
104
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,411.91 $
5534.81 EUR
1,805,869.55 $
281.643 XBT
0.03%
105
FEX
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,629.58 $
6651.95 USDT
1,796,614.92 $
271.000 BTC
0.03%
106
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,632.72 $
6730.47 USDT
1,669,123.48 $
251.650 BTC
0.03%
107
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
6,554.12 $
24281.3782 PLN
1,596,639.84 $
243.609 BTC
0.03%
108
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,490.07 $
4932.4041 GBP
1,587,840.16 $
244.657 BTC
0.03%
109
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
6,482.67 $
5595.7918 EUR
1,580,787.12 $
243.848 BTC
0.03%
110
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
6,711.46 $
6700 USDT
1,510,077.54 $
225.000 BTC
0.02%
111
ปรับปรุง 9 นาที แล้ว
6,632.16 $
6673.4 USDT
1,430,206.09 $
215.647 BTC
0.02%
112
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,606.84 $
6585.76 DAI
1,426,802.95 $
215.958 BTC
0.02%
113
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,388.07 $
8947 AUD
1,406,077.60 $
220.110 BTC
0.02%
114
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,638.07 $
6680.52 USDT
1,367,146.00 $
205.956 BTC
0.02%
115
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
6,567.54 $
6567.5357 USD
1,357,362.53 $
206.678 BTC
0.02%
116
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,651.70 $
6651.7 USD
1,299,605.43 $
195.379 BTC
0.02%
117
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
6,582.40 $
24589.98 BRL
1,232,591.33 $
187.256 BTC
0.02%
118
Bit-Z แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,615.93 $
44179.26 DKKT
1,227,850.70 $
185.590 BTC
0.02%
119
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,621.06 $
6678.84 USDT
1,223,240.87 $
184.750 BTC
0.02%
120
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
6,619.25 $
6586.19 USDT
1,194,288.43 $
180.427 BTC
0.02%
121
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,737.01 $
6737.00715646 USD
1,160,839.12 $
172.308 BTC
0.02%
122
ปรับปรุง 9 นาที แล้ว
6,628.17 $
6705.53733273 USDT
984,358.34 $
148.511 BTC
0.02%
123
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,455.00 $
6455 USD
932,593.61 $
144.476 BTC
0.02%
124
ปรับปรุง ประมาณ 4 ชั่วโมง แล้ว
6,400.05 $
8963.77641 AUD
931,856.64 $
145.602 BTC
0.02%
125
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,603.65 $
6660 USDT
913,520.32 $
138.336 BTC
0.01%
126
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,592.08 $
185690 UAH
900,481.46 $
136.600 BTC
0.01%
127
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,614.09 $
6656.004 USDT
883,678.89 $
133.605 BTC
0.01%
128
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,476.18 $
37401.66 TRY
880,789.34 $
136.005 BTC
0.01%
129
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,718.82 $
6718.823 USD
832,621.70 $
123.924 BTC
0.01%
130
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,599.72 $
6725.642 USDT
831,054.37 $
125.923 BTC
0.01%
131
ปรับปรุง 14 นาที แล้ว
6,616.05 $
6658.47 USDT
765,549.28 $
115.711 BTC
0.01%
132
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,627.91 $
6574.46 USDE
728,465.56 $
109.909 BTC
0.01%
133
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,637.46 $
6838.77 USDT
719,134.94 $
108.345 BTC
0.01%
134
ANX
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,639.10 $
9133.44196 SGD
712,665.53 $
107.344 BTC
0.01%
135
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
6,638.20 $
6638.202004 USD
712,569.22 $
107.344 BTC
0.01%
136
ปรับปรุง 8 นาที แล้ว
6,638.09 $
5730.049292 EUR
712,556.82 $
107.344 BTC
0.01%
137
ANX
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,638.46 $
5044.98724 GBP
712,596.44 $
107.344 BTC
0.01%
138
ANX
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,638.20 $
6638.202 USD
712,569.22 $
107.344 BTC
0.01%
139
ANX
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,638.11 $
9297.33249 AUD
712,559.01 $
107.344 BTC
0.01%
140
ANX
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,638.09 $
5730.04929 EUR
712,556.82 $
107.344 BTC
0.01%
141
ANX
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,637.69 $
741806.69398 JPY
712,513.83 $
107.344 BTC
0.01%
142
ANX
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,636.19 $
8618.64924 CAD
712,353.00 $
107.344 BTC
0.01%
143
ANX
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,631.85 $
10073.14699 NZD
711,887.15 $
107.344 BTC
0.01%
144
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,400.61 $
8312.7 CAD
706,045.34 $
110.309 XBT
0.01%
145
ANX
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,525.78 $
51129.8092 HKD
700,501.38 $
107.344 BTC
0.01%
146
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,618.11 $
6668.2681 USDT
566,439.15 $
85.589 BTC
0.01%
147
ปรับปรุง 9 นาที แล้ว
6,614.25 $
5687.74 EURS
536,268.07 $
81.078 BTC
0.01%
148
ปรับปรุง ประมาณ 6 ชั่วโมง แล้ว
6,615.89 $
6655.25 USDT
475,877.82 $
71.929 BTC
0.01%
149
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,616.05 $
6746.85 USDT
470,354.79 $
71.093 BTC
0.01%
150
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,466.86 $
6466.86 USD
464,643.89 $
71.850 BTC
0.01%
151
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,401.24 $
5525.50967 EUR
458,709.40 $
71.659 BTC
0.01%
152
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,739.61 $
442000 RUR
419,524.13 $
62.248 BTC
0.01%
153
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,614.09 $
6692 USDT
400,647.31 $
60.575 BTC
0.01%
154
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,422.82 $
209641 THB
388,522.70 $
60.491 BTC
0.01%
155
ปรับปรุง 27 นาที แล้ว
6,442.27 $
5560.92359 EUR
354,226.68 $
54.985 BTC
0.01%
156
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,406.43 $
5530.085 EUR
348,721.81 $
54.433 BTC
0.01%
157
ปรับปรุง 13 นาที แล้ว
6,393.76 $
6393.765 USD
348,342.75 $
54.482 BTC
0.01%
158
EXX แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,615.93 $
44209.02 CNYT
343,671.99 $
51.946 BTC
0.01%
159
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
6,558.77 $
6558.77 USD
330,200.81 $
50.345 BTC
0.01%
160
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,710.00 $
6710 USD
299,351.96 $
44.613 BTC
0.00%
161
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,614.08 $
5524.81 EURS
294,009.18 $
44.452 BTC
0.00%
162
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,516.00 $
6516 USD
286,787.47 $
44.013 BTC
0.00%
163
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,484.89 $
200000 TWD
286,512.98 $
44.182 BTC
0.00%
164
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
6,622.59 $
6660.43 USDT
285,036.09 $
43.040 BTC
0.00%
165
ปรับปรุง ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้ว
6,614.09 $
6420 GUSD
251,335.50 $
38.000 BTC
0.00%
166
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,613.58 $
63085.1693292958824962 BTS
242,110.23 $
36.608 BTC
0.00%
167
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,407.95 $
5531.39 EUR
238,058.39 $
37.151 BTC
0.00%
168
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,405.25 $
6405.25 USD
235,193.09 $
36.719 BTC
0.00%
169
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,401.69 $
50157.57 HKD
229,923.14 $
35.916 BTC
0.00%
170
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
6,569.03 $
430952.16299 RUR
220,713.11 $
33.599 BTC
0.00%
171
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,614.89 $
6420 GUSD
215,559.30 $
32.587 BTC
0.00%
172
ปรับปรุง 41 นาที แล้ว
6,438.36 $
5557.64 EUR
192,606.92 $
29.916 BTC
0.00%
173
ปรับปรุง ประมาณ 9 ชั่วโมง แล้ว
6,699.00 $
6699 USD
190,251.60 $
28.400 BTC
0.00%
174
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,664.13 $
5064.5 GBP
188,949.17 $
28.353 BTC
0.00%
175
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,517.61 $
6716 USDT
174,215.71 $
26.730 BTC
0.00%
176
ปรับปรุง 9 นาที แล้ว
6,531.54 $
24399.99 BRL
168,670.52 $
25.824 BTC
0.00%
177
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,614.09 $
178500 UAH
167,090.23 $
25.263 BTC
0.00%
178
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,416.68 $
5538.83491 EUR
139,559.11 $
21.749 BTC
0.00%
179
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,620.70 $
6402.97 USDT
136,871.35 $
20.673 BTC
0.00%
180
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
6,652.90 $
6652.9 USD
133,777.31 $
20.108 BTC
0.00%
181
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,407.30 $
4869.925 GBP
132,978.63 $
20.754 BTC
0.00%
182
ปรับปรุง 13 นาที แล้ว
6,401.87 $
5525.774 EUR
116,321.08 $
18.170 BTC
0.00%
183
ปรับปรุง 13 นาที แล้ว
6,404.70 $
6320.572 CHF
112,921.11 $
17.631 BTC
0.00%
184
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,615.93 $
22949.99 NIS
111,143.68 $
16.799 BTC
0.00%
185
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,825.98 $
5187.5 GBP
99,832.06 $
14.625 XBT
0.00%
186
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,402.14 $
5526.38 EUR
99,099.39 $
15.479 XBT
0.00%
187
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,407.54 $
6407.54 USD
91,693.37 $
14.310 BTC
0.00%
188
ปรับปรุง 27 นาที แล้ว
6,511.89 $
99035032.51857 IDR
90,335.01 $
13.872 BTC
0.00%
189
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
6,659.00 $
491000.01 INR
87,260.86 $
13.104 BTC
0.00%
190
ปรับปรุง 11 นาที แล้ว
6,610.38 $
366300.352 RVN
83,619.31 $
12.650 BTC
0.00%
191
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,614.98 $
178340.3139995171 UAH
79,868.72 $
12.074 BTC
0.00%
192
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,609.99 $
6675 USDT
76,592.59 $
11.587 BTC
0.00%
193
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,508.45 $
727364 JPY
72,313.48 $
11.111 XBT
0.00%
194
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,616.20 $
6700 USDT
69,713.12 $
10.537 BTC
0.00%
195
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,615.93 $
6303.54 TUSD
67,675.05 $
10.229 BTC
0.00%
196
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,614.09 $
6229.194 DAI
66,140.92 $
10.000 BTC
0.00%
197
ปรับปรุง 12 นาที แล้ว
6,610.38 $
6738.063 USDT
66,075.73 $
9.996 BTC
0.00%
198
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,666.89 $
5754.81599 EUR
64,296.86 $
9.644 BTC
0.00%
199
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,753.30 $
442897.44381 RUB
54,967.45 $
8.139 BTC
0.00%
200
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,553.06 $
6553.05666 USD
52,037.95 $
7.941 BTC
0.00%
201
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,603.26 $
5699.99 EUR
49,132.66 $
7.441 BTC
0.00%
202
Bytex แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,613.17 $
6680 USDT
48,896.39 $
7.394 BTC
0.00%
203
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,460.90 $
5577 EUR
45,504.48 $
7.043 BTC
0.00%
204
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,689.04 $
6689.04 USD
43,935.98 $
6.568 BTC
0.00%
205
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,423.23 $
717780 JPY
40,171.51 $
6.254 BTC
0.00%
206
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,492.74 $
8932.09972 SGD
38,256.54 $
5.892 BTC
0.00%
207
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,395.87 $
6395.86574 USD
36,170.36 $
5.655 BTC
0.00%
208
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,596.14 $
6694.36 USDT
35,749.74 $
5.420 BTC
0.00%
209
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,437.66 $
97902000 IDR
33,779.71 $
5.247 XBT
0.00%
210
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
6,613.58 $
6404.006943931620324 BITUSD
31,921.13 $
4.827 BTC
0.00%
211
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,610.29 $
44597.36 LBCN
31,453.10 $
4.758 BTC
0.00%
212
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,409.19 $
5534.41 EUR
30,161.23 $
4.706 BTC
0.00%
213
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
6,615.89 $
6579.3 USDT
29,133.40 $
4.404 BTC
0.00%
214
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,616.05 $
200000 TWDT
28,088.36 $
4.245 BTC
0.00%
215
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,620.92 $
6666.9618 USDT
26,483.67 $
4.000 BTC
0.00%
216
ACX
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,614.88 $
6879.4 USDT
26,142.69 $
3.952 BTC
0.00%
217
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
6,614.41 $
6700 USDT
26,076.52 $
3.942 BTC
0.00%
218
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,664.16 $
44772.83 KT
22,858.75 $
3.430 BTC
0.00%
219
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,418.84 $
421099.2 RUB
22,508.99 $
3.507 BTC
0.00%
220
DSX
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,672.16 $
437576 RUB
22,302.15 $
3.343 BTC
0.00%
221
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,615.89 $
5668.21 EURO
21,949.35 $
3.318 BTC
0.00%
222
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,522.18 $
5630 EUR
17,615.56 $
2.701 BTC
0.00%
223
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,461.54 $
423900 RUB
16,739.31 $
2.591 BTC
0.00%
224
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,534.99 $
4966.36 GBP
15,858.47 $
2.427 BTC
0.00%
225
ปรับปรุง ประมาณ 4 ชั่วโมง แล้ว
6,445.81 $
50500 HKD
14,813.04 $
2.298 BTC
0.00%
226
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
6,581.00 $
6581 USD
13,673.73 $
2.078 BTC
0.00%
227
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,665.39 $
24900 BRL
13,161.44 $
1.975 BTC
0.00%
228
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,396.09 $
714747.39 JPY
11,989.51 $
1.875 BTC
0.00%
229
EXX แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
6,615.93 $
60000 ET
10,866.33 $
1.642 BTC
0.00%
230
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
6,655.41 $
5745 EUR
9,853.42 $
1.481 BTC
0.00%
231
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,615.93 $
6681.8132 USDT
9,738.13 $
1.472 BTC
0.00%
232
ปรับปรุง 17 นาที แล้ว
6,616.01 $
29673.59 XLM
9,628.54 $
1.455 BTC-G
0.00%
233
WEX
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,614.98 $
1374 USDT
8,614.10 $
1.302 BTC
0.00%
234
ปรับปรุง 38 นาที แล้ว
6,614.09 $
6680 USDT
6,875.54 $
1.040 BTC
0.00%
235
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,403.65 $
6723.9632 USDT
6,657.34 $
1.040 BTC
0.00%
236
ZB แรงกระตุ้นในการซื้อขาย
ปรับปรุง ประมาณ 4 ชั่วโมง แล้ว
6,614.09 $
6318 PAX
6,483.79 $
0.980 BTC
0.00%
237
ปรับปรุง ประมาณ 5 ชั่วโมง แล้ว
6,614.89 $
185006.32 LKK1Y
4,985.38 $
0.754 BTC
0.00%
238
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,613.58 $
10570.05980399 NZDT
4,942.18 $
0.747 BTC
0.00%
239
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,614.88 $
61117.4993 USNBT
4,607.06 $
0.696 BTC
0.00%
240
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,614.41 $
1250000 DOGE
4,591.76 $
0.694 BTC
0.00%
241
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,614.88 $
63286.1624 BTS
4,078.76 $
0.617 BTC
0.00%
242
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,614.88 $
298507.46269 SMART
3,527.22 $
0.533 BTC
0.00%
243
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,513.74 $
6513.7375 USD
3,490.68 $
0.536 BTC
0.00%
244
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,759.40 $
498403.01 INR
3,328.33 $
0.492 BTC
0.00%
245
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,600.00 $
6600 USD
3,260.07 $
0.494 BTC
0.00%
246
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,615.88 $
31.93176053 ETH
3,087.00 $
0.467 BTC
0.00%
247
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,614.08 $
6707.22701972 USDT
2,468.37 $
0.373 BTC
0.00%
248
ปรับปรุง 6 นาที แล้ว
6,566.63 $
6799.99 USDT
2,430.29 $
0.370 BTC
0.00%
249
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,766.23 $
6766.23059999 USD
2,286.04 $
0.338 BTC
0.00%
250
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,608.19 $
168000 LKK
1,971.97 $
0.298 BTC
0.00%
251
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,595.49 $
29.9073 ETH
1,780.78 $
0.270 BTC
0.00%
252
ปรับปรุง ประมาณ 7 ชั่วโมง แล้ว
6,439.80 $
6439.797 USD
1,036.86 $
0.161 BTC
0.00%
253
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
6,776.89 $
30395.14 XLM
963.72 $
0.142 BTC-G
0.00%
254
ปรับปรุง 38 นาที แล้ว
6,615.93 $
31.0559006211180124 ETH
863.48 $
0.131 BTC
0.00%
255
ปรับปรุง ประมาณ 6 ชั่วโมง แล้ว
6,718.66 $
5799.6 EUR
718.22 $
0.107 BTC
0.00%
256
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,614.36 $
117.37102978 LTC
487.32 $
0.074 BTC
0.00%
257
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,686.99 $
1263426.495235 DOGE
480.49 $
0.072 BTC
0.00%
258
DSX
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,615.93 $
5691.16 EURS
396.96 $
0.060 BTC
0.00%
259
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,614.05 $
6535.02 USX
350.54 $
0.053 BTC
0.00%
260
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,469.00 $
5584.09 EUR
335.26 $
0.052 BTC
0.00%
261
ปรับปรุง ประมาณ 8 ชั่วโมง แล้ว
6,807.13 $
32.67670432 ETH
313.25 $
0.046 BTC
0.00%
262
ปรับปรุง ประมาณ 4 ชั่วโมง แล้ว
6,615.93 $
6728.95744396 USDT
291.10 $
0.044 BTC
0.00%
263
DSX
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,615.93 $
6756.16706 USDT
274.03 $
0.041 BTC
0.00%
264
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,534.90 $
6534.9 USD
235.26 $
0.036 BTC
0.00%
265
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,614.98 $
7389.99945314 USDT
190.23 $
0.029 BTC
0.00%
266
ปรับปรุง 41 นาที แล้ว
6,614.88 $
44970.4704 CNNBT
155.80 $
0.024 BTC
0.00%
267
ปรับปรุง ประมาณ 8 ชั่วโมง แล้ว
6,417.83 $
5539.925 EUR
81.91 $
0.013 BTC
0.00%
268
ปรับปรุง ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้ว
6,478.31 $
425000.45 RUB
39.32 $
0.006 BTC
0.00%
269
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,615.93 $
6629.60409855 WUSD
23.85 $
0.004 BTC
0.00%
270
ปรับปรุง 20 นาที แล้ว
6,614.41 $
6000.03 USDT
17.86 $
0.003 BTC
0.00%
271
ปรับปรุง 7 นาที แล้ว
6,616.20 $
6821.74 USDT
7.94 $
0.001 BTC
0.00%
272
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,615.93 $
709304 XJP
6.62 $
0.001 BTC
0.00%
273
ปรับปรุง ประมาณ 5 ชั่วโมง แล้ว
6,614.88 $
6196.84667499 TUSD
6.61 $
0.001 BTC
0.00%
274
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,615.93 $
6275.31771142 WEUR
2.95 $
0.000 BTC
0.00%
275
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,614.88 $
20000.1 WTRY
2.44 $
0.000 BTC
0.00%
276
DSX
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,552.51 $
4979.86 GBP
1.31 $
0.000 BTC
0.00%
277
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,291.88 $
703160 JPY
37,809,141.22 $
6009.201 BTC
0.61%
278
ปรับปรุง ประมาณ 5 ชั่วโมง แล้ว
6,906.47 $
6911 USDT
8,654,270.57 $
1253.067 BTC
0.14%
279
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
7,034.15 $
7034.15 USD
8,415,114.88 $
1196.323 BTC
0.14%
280
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,373.66 $
6373.655 USD
5,171,738.72 $
811.424 BTC
0.08%
281
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,372.23 $
8924.95 AUD
5,046,580.10 $
791.964 BTC
0.08%
282
ปรับปรุง 1 นาที แล้ว
6,852.82 $
8900 CAD
3,561,716.93 $
519.745 BTC
0.06%
283
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,348.85 $
119594.21 MXN
2,495,288.71 $
393.030 BTC
0.04%
284
ACX
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,269.59 $
8781.19 AUD
965,586.70 $
154.011 BTC
0.02%
285
WEX
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
8,707.27 $
8707.272 USD
764,733.23 $
87.827 BTC
0.01%
286
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
7,051.19 $
788019 JPY
726,256.91 $
102.998 BTC
0.01%
287
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
7,000.00 $
7000 USD
718,174.80 $
102.596 BTC
0.01%
288
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
7,020.97 $
6060.56 EUR
548,115.11 $
78.068 BTC
0.01%
289
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,358.27 $
23555.80000599 PLN
395,038.10 $
62.130 BTC
0.01%
290
ปรับปรุง 12 นาที แล้ว
6,121.76 $
6121.762 USD
265,940.18 $
43.442 BTC
0.00%
291
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
7,036.75 $
9138.87 CAD
205,246.68 $
29.168 BTC
0.00%
292
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,861.71 $
8908.8428352 CAD
148,055.57 $
21.577 BTC
0.00%
293
ปรับปรุง 39 นาที แล้ว
6,317.06 $
36482.3841 TRY
105,323.84 $
16.673 BTC
0.00%
294
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,995.29 $
6037.98262 EUR
83,586.03 $
11.949 BTC
0.00%
295
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,994.82 $
6037.98262 EUR
83,580.41 $
11.949 BTC
0.00%
296
ปรับปรุง 9 นาที แล้ว
7,098.51 $
5394.61 GBP
62,463.31 $
8.800 BTC
0.00%
297
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,854.95 $
39589.2 TRY
59,682.86 $
8.707 BTC
0.00%
298
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
6,382.12 $
50001 HKD
53,272.63 $
8.347 BTC
0.00%
299
ปรับปรุง 16 นาที แล้ว
7,024.84 $
9838.99 AUD
51,937.71 $
7.393 BTC
0.00%
300
WEX
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
8,124.55 $
533000.00001 RUR
44,487.21 $
5.476 BTC
0.00%
301
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,296.75 $
5435.407 EUR
33,237.31 $
5.278 BTC
0.00%
302
ปรับปรุง 9 นาที แล้ว
7,019.19 $
9656.33 SGD
28,942.91 $
4.123 BTC
0.00%
303
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
6,255.00 $
6255 USD
28,878.90 $
4.617 BTC
0.00%
304
ปรับปรุง ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้ว
5,960.29 $
6770000 KRW
25,913.57 $
4.348 BTC
0.00%
305
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
3,683.77 $
15306 MYR
11,944.38 $
3.242 XBT
0.00%
306
WEX
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
8,921.14 $
7700.80166 EUR
11,015.38 $
1.235 BTC
0.00%
307
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,210.81 $
694100 JPY
6,701.60 $
1.079 BTC
0.00%
308
ปรับปรุง ประมาณ 9 ชั่วโมง แล้ว
6,328.20 $
5462.46 EUR
5,029.62 $
0.795 BTC
0.00%
309
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,206.45 $
42930 CNY
3,408.08 $
0.549 BTC
0.00%
310
ปรับปรุง ประมาณ 11 ชั่วโมง แล้ว
6,293.00 $
6293 USD
3,167.52 $
0.503 BTC
0.00%
311
ปรับปรุง ประมาณ 4 ชั่วโมง แล้ว
6,353.81 $
343272.76388 PHP
682.86 $
0.107 BTC
0.00%
312
ปรับปรุง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว
7,020.23 $
6928.97 CHF
591.10 $
0.084 BTC
0.00%
313
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,195.44 $
SGD
26.02 $
0.000 XBT
0.00%
314
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,307.33 $
6307.33 USD
2.79 $
0.000 BTC
0.00%
315
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
6,263.60 $
700000 JPY
0.02 $
0.000 BTC
0.00%
316
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
98.28 $
100.0001 USDC
0.01 $
0.000 BTC
0.00%
317
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
6,614.05 $
61888.88 HKX
0.00 $
0.000 BTC
0.00%
318
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
NaN $
PAX
0.00 $
0.000 BTC
0.00%
319
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
NaN $
TUSD
0.00 $
0.000 BTC
0.00%
320
ปรับปรุง 3 นาที แล้ว
6,844.12 $
448999 RUB
0.00 $
0.000 BTC
0.00%
321
ปรับปรุง ประมาณ 6 ชั่วโมง แล้ว
6,615.89 $
5510 USDT
0.00 $
0.000 BTC
0.00%
322
ปรับปรุง ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้ว
6,613.58 $
699300.664899947633178 BLOCKPAY
0.00 $
0.000 BTC
0.00%
323
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,859.38 $
450000 RUB
0.00 $
0.000 BTC
0.00%
324
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,614.88 $
6843.921 USDT
0.00 $
0.000 BTC
0.00%
325
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,102.15 $
6102.15 USD
0.00 $
0.000 BTC
0.00%
326
ปรับปรุง 2 นาที แล้ว
5,996.18 $
220000 ARS
0.00 $
0.000 BTC
0.00%
327
ปรับปรุง 4 นาที แล้ว
NaN $
2285983 NGN
0.00 $
79.546 XBT
0.00%
328
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
6,950.82 $
6000 EUR
0.00 $
0.000 BTC
0.00%
329
ปรับปรุง น้อยกว่า 1 นาที แล้ว
NaN $
0 EURS
0.00 $
0.000 BTC
0.00%
330
ปรับปรุง 5 นาที แล้ว
NaN $
0 USDT
0.00 $
0.000 BTC
0.00%
331
ปรับปรุง 6 วัน แล้ว
6,513.21 $
6513.21 USD
878,719.67 $
134.913 BTC
-
332
ปรับปรุง 4 วัน แล้ว
6,294.33 $
693.98 ELA
45,914.01 $
7.295 BTC
-
333
ปรับปรุง 1 วัน แล้ว
6,365.59 $
6461.84249006 USDT
550.52 $
0.086 BTC
-
334
ปรับปรุง ประมาณ 15 ชั่วโมง แล้ว
6,963.94 $
100000 ZAR
22.28 $
0.003 BTC
-
335
ปรับปรุง 5 วัน แล้ว
6,031.28 $
6044.4734 USDT
29,957,789.60 $
4967.067 BTC
-
336
ปรับปรุง ประมาณ 13 ชั่วโมง แล้ว
6,620.41 $
46200 DOB
3,744,667.17 $
565.624 BTC
-
337
ปรับปรุง ประมาณ 13 ชั่วโมง แล้ว
9,222.24 $
680000 INR
1,371,517.07 $
148.718 BTC
-
338
ปรับปรุง 2 วัน แล้ว
7,223.14 $
50000 CNY
0.07 $
0.000 BTC
-
339
ปรับปรุง 7 วัน แล้ว
6,622.93 $
100000000 XEURO
0.00 $
0.000 BTC
-
340
ปรับปรุง 5 วัน แล้ว
6,289.29 $
7068.1368391292055414 AGRS
0.00 $
0.000 BTC
-
341
ปรับปรุง 3 วัน แล้ว
6,310.53 $
8333.3333333333333333 ARDR
0.00 $
0.000 BTC
-
342
ปรับปรุง 6 วัน แล้ว
6,627.58 $
27101.3983495873968492 B2X
0.00 $
0.000 BTC
-
343
ปรับปรุง 5 วัน แล้ว
6,446.47 $
6500 USDT
0.00 $
0.000 BTC
-
344
ปรับปรุง 3 วัน แล้ว
6,448.28 $
6500 USDT
0.00 $
0.000 BTC
-
345
ปรับปรุง 4 วัน แล้ว
6,307.98 $
95933837.77691 IDR
0.00 $
0.000 BTC
-
346
ปรับปรุง 1 วัน แล้ว
6,251.59 $
6251.59 USD
0.00 $
0.000 BTC
-
347
ปรับปรุง 1 วัน แล้ว
6,837.49 $
6837.486 USD
0.00 $
0.000 BTC
-
348
ปรับปรุง 5 วัน แล้ว
8,003.82 $
29900 BRL
0.00 $
0.000 BTC
-
349
ปรับปรุง ประมาณ 13 ชั่วโมง แล้ว
0.00 $
0 USDT
0.00 $
0.000 BTC
-
350
ปรับปรุง 4 วัน แล้ว
0.00 $
0 EURN
0.00 $
0.000 BTC
-
351
ปรับปรุง ประมาณ 21 ชั่วโมง แล้ว
6,797.68 $
0.1 TUSD
0.00 $
0.000 BTC
-
352
ปรับปรุง 3 วัน แล้ว
6,371.58 $
5500 EUR
0.00 $
0.000 BTC
-
353
ปรับปรุง 1 วัน แล้ว
6,360.02 $
40092.141793747233734 BITCNY
0.00 $
0.000 BTC
-