888tron  (888)
888tron (888)
$0.243741 4.7%
13.86285535 TRX
44คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$8,352.89
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.222060 / $0.247185
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 100,000,000
888
USD

888tron CLP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-06 185.68 CLP$ N/A
2020-07-05 186.09 CLP$ 185.68 CLP$
2020-07-04 184.96 CLP$ 186.09 CLP$
2020-07-03 186.23 CLP$ 184.96 CLP$
2020-07-02 195.71 CLP$ 186.23 CLP$
2020-07-01 193.39 CLP$ 195.71 CLP$
2020-06-30 183.63 CLP$ 193.39 CLP$
2020-06-29 178.35 CLP$ 183.63 CLP$
2020-06-28 177.82 CLP$ 178.35 CLP$
2020-06-27 180.82 CLP$ 177.82 CLP$
2020-06-26 177.93 CLP$ 180.82 CLP$
2020-06-25 182.40 CLP$ 177.93 CLP$
2020-06-24 185.37 CLP$ 182.40 CLP$
2020-06-23 184.86 CLP$ 185.37 CLP$
2020-06-22 180.73 CLP$ 184.86 CLP$
2020-06-21 194.73 CLP$ 180.73 CLP$
2020-06-20 181.46 CLP$ 194.73 CLP$
2020-06-19 182.79 CLP$ 181.46 CLP$
2020-06-18 180.69 CLP$ 182.79 CLP$
2020-06-17 179.43 CLP$ 180.69 CLP$
2020-06-16 180.65 CLP$ 179.43 CLP$
2020-06-15 177.38 CLP$ 180.65 CLP$
2020-06-14 186.85 CLP$ 177.38 CLP$
2020-06-13 183.50 CLP$ 186.85 CLP$
2020-06-12 172.28 CLP$ 183.50 CLP$
2020-06-11 179.83 CLP$ 172.28 CLP$
2020-06-10 191.77 CLP$ 179.83 CLP$
2020-06-09 188.43 CLP$ 191.77 CLP$
2020-06-08 190.49 CLP$ 188.43 CLP$
2020-06-07 184.16 CLP$ 190.49 CLP$
2020-06-06 186.39 CLP$ 184.16 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android