888tron  (888)
888tron (888)
$0.232024 -2.1%
13.90612920 TRX
44คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$8,571.85
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.226129 / $0.249611
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 100,000,000
888
USD

888tron DKK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-03 1.54 kr. N/A
2020-07-02 1.60 kr. 1.54 kr.
2020-07-01 1.56 kr. 1.60 kr.
2020-06-30 1.48 kr. 1.56 kr.
2020-06-29 1.44 kr. 1.48 kr.
2020-06-28 1.44 kr. 1.44 kr.
2020-06-27 1.46 kr. 1.44 kr.
2020-06-26 1.46 kr. 1.46 kr.
2020-06-25 1.48 kr. 1.46 kr.
2020-06-24 1.49 kr. 1.48 kr.
2020-06-23 1.49 kr. 1.49 kr.
2020-06-22 1.48 kr. 1.49 kr.
2020-06-21 1.59 kr. 1.48 kr.
2020-06-20 1.48 kr. 1.59 kr.
2020-06-19 1.49 kr. 1.48 kr.
2020-06-18 1.49 kr. 1.49 kr.
2020-06-17 1.51 kr. 1.49 kr.
2020-06-16 1.52 kr. 1.51 kr.
2020-06-15 1.48 kr. 1.52 kr.
2020-06-14 1.56 kr. 1.48 kr.
2020-06-13 1.53 kr. 1.56 kr.
2020-06-12 1.43 kr. 1.53 kr.
2020-06-11 1.52 kr. 1.43 kr.
2020-06-10 1.64 kr. 1.52 kr.
2020-06-09 1.62 kr. 1.64 kr.
2020-06-08 1.64 kr. 1.62 kr.
2020-06-07 1.59 kr. 1.64 kr.
2020-06-06 1.61 kr. 1.59 kr.
2020-06-05 1.58 kr. 1.61 kr.
2020-06-04 1.57 kr. 1.58 kr.
2020-06-03 1.59 kr. 1.57 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android