888tron  (888)
888tron (888)
$0.230938 -4.2%
11.38888248 TRX
55คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$12,840.40
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.221265 / $0.252594
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 100,000,000
888
USD

888tron DKK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-03 1.54 kr. N/A
2020-07-02 1.60 kr. 1.54 kr.
2020-07-01 1.56 kr. 1.60 kr.
2020-06-30 1.48 kr. 1.56 kr.
2020-06-29 1.44 kr. 1.48 kr.
2020-06-28 1.44 kr. 1.44 kr.
2020-06-27 1.46 kr. 1.44 kr.
2020-06-26 1.46 kr. 1.46 kr.
2020-06-25 1.48 kr. 1.46 kr.
2020-06-24 1.49 kr. 1.48 kr.
2020-06-23 1.49 kr. 1.49 kr.
2020-06-22 1.48 kr. 1.49 kr.
2020-06-21 1.59 kr. 1.48 kr.
2020-06-20 1.48 kr. 1.59 kr.
2020-06-19 1.49 kr. 1.48 kr.
2020-06-18 1.49 kr. 1.49 kr.
2020-06-17 1.51 kr. 1.49 kr.
2020-06-16 1.52 kr. 1.51 kr.
2020-06-15 1.48 kr. 1.52 kr.
2020-06-14 1.56 kr. 1.48 kr.
2020-06-13 1.53 kr. 1.56 kr.
2020-06-12 1.43 kr. 1.53 kr.
2020-06-11 1.52 kr. 1.43 kr.
2020-06-10 1.64 kr. 1.52 kr.
2020-06-09 1.62 kr. 1.64 kr.
2020-06-08 1.64 kr. 1.62 kr.
2020-06-07 1.59 kr. 1.64 kr.
2020-06-06 1.61 kr. 1.59 kr.
2020-06-05 1.58 kr. 1.61 kr.
2020-06-04 1.57 kr. 1.58 kr.
2020-06-03 1.59 kr. 1.57 kr.
2020-06-02 1.62 kr. 1.59 kr.
2020-06-01 1.53 kr. 1.62 kr.
2020-05-31 1.52 kr. 1.53 kr.
2020-05-30 1.37 kr. 1.52 kr.
2020-05-29 1.48 kr. 1.37 kr.
2020-05-28 1.48 kr. 1.48 kr.
2020-05-27 1.33 kr. 1.48 kr.
2020-05-26 1.35 kr. 1.33 kr.
2020-05-25 1.36 kr. 1.35 kr.
2020-05-24 1.41 kr. 1.36 kr.
2020-05-23 1.45 kr. 1.41 kr.
2020-05-22 1.38 kr. 1.45 kr.
2020-05-21 1.44 kr. 1.38 kr.
2020-05-20 1.59 kr. 1.44 kr.
2020-05-19 1.56 kr. 1.59 kr.
2020-05-18 1.46 kr. 1.56 kr.
2020-05-17 1.49 kr. 1.46 kr.
2020-05-16 1.45 kr. 1.49 kr.
2020-05-15 1.42 kr. 1.45 kr.
2020-05-14 1.42 kr. 1.42 kr.
2020-05-13 1.32 kr. 1.42 kr.
2020-05-12 1.40 kr. 1.32 kr.
2020-05-11 1.38 kr. 1.40 kr.
2020-05-10 1.70 kr. 1.38 kr.
2020-05-09 1.59 kr. 1.70 kr.
2020-05-08 1.52 kr. 1.59 kr.
2020-05-07 1.37 kr. 1.52 kr.
2020-05-06 1.33 kr. 1.37 kr.
2020-05-05 1.39 kr. 1.33 kr.
2020-05-04 1.40 kr. 1.39 kr.
2020-05-03 1.36 kr. 1.40 kr.
2020-05-02 1.32 kr. 1.36 kr.
2020-05-01 1.28 kr. 1.32 kr.
2020-04-30 1.28 kr. 1.28 kr.
2020-04-29 1.21 kr. 1.28 kr.
2020-04-28 1.28 kr. 1.21 kr.
2020-04-27 1.24 kr. 1.28 kr.
2020-04-26 1.29 kr. 1.24 kr.
2020-04-25 1.22 kr. 1.29 kr.
2020-04-24 1.25 kr. 1.22 kr.
2020-04-23 1.27 kr. 1.25 kr.
2020-04-22 1.32 kr. 1.27 kr.
2020-04-21 1.31 kr. 1.32 kr.
2020-04-20 1.33 kr. 1.31 kr.
2020-04-19 1.40 kr. 1.33 kr.
2020-04-18 1.33 kr. 1.40 kr.
2020-04-17 1.30 kr. 1.33 kr.
2020-04-16 1.27 kr. 1.30 kr.
2020-04-15 1.37 kr. 1.27 kr.
2020-04-14 1.49 kr. 1.37 kr.
2020-04-13 1.42 kr. 1.49 kr.
2020-04-12 1.35 kr. 1.42 kr.
2020-04-11 1.38 kr. 1.35 kr.
2020-04-10 1.53 kr. 1.38 kr.
2020-04-09 1.53 kr. 1.53 kr.
2020-04-08 1.46 kr. 1.53 kr.
2020-04-07 1.54 kr. 1.46 kr.
2020-04-06 1.47 kr. 1.54 kr.
2020-04-05 1.38 kr. 1.47 kr.
2020-04-04 1.41 kr. 1.38 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android