888tron  (888)
888tron (888)
$0.226523 -7.6%
13.27445311 TRX
44คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$15,735.70
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.224592 / $0.248197
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 100,000,000
888
USD

888tron SEK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-08 2.19 kr N/A
2020-07-07 2.34 kr 2.19 kr
2020-07-06 2.16 kr 2.34 kr
2020-07-05 2.16 kr 2.16 kr
2020-07-04 2.15 kr 2.16 kr
2020-07-03 2.17 kr 2.15 kr
2020-07-02 2.25 kr 2.17 kr
2020-07-01 2.19 kr 2.25 kr
2020-06-30 2.08 kr 2.19 kr
2020-06-29 2.03 kr 2.08 kr
2020-06-28 2.02 kr 2.03 kr
2020-06-27 2.05 kr 2.02 kr
2020-06-26 2.05 kr 2.05 kr
2020-06-25 2.09 kr 2.05 kr
2020-06-24 2.10 kr 2.09 kr
2020-06-23 2.11 kr 2.10 kr
2020-06-22 2.09 kr 2.11 kr
2020-06-21 2.26 kr 2.09 kr
2020-06-20 2.10 kr 2.26 kr
2020-06-19 2.11 kr 2.10 kr
2020-06-18 2.10 kr 2.11 kr
2020-06-17 2.14 kr 2.10 kr
2020-06-16 2.14 kr 2.14 kr
2020-06-15 2.09 kr 2.14 kr
2020-06-14 2.20 kr 2.09 kr
2020-06-13 2.16 kr 2.20 kr
2020-06-12 2.03 kr 2.16 kr
2020-06-11 2.14 kr 2.03 kr
2020-06-10 2.29 kr 2.14 kr
2020-06-09 2.26 kr 2.29 kr
2020-06-08 2.27 kr 2.26 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android